image92

UDHA E SHKRONJAVE Cambridge International School

Kanë filluar regjistrimet për vitin 2020-2021 në të gjitha ciklet e Kembrixhit: Primary, Secondary 1, Secondary 2, A Level.