KARTA E PERFORMANCËS "UDHA E SHKRONJAVE" 2018-2019