Çfarë ofrohet në parashkollorin tonë?

image30

Programe nga Cambridge Assesment International Education

Cambridge Primary English (stage 1), Cambridge Primary Maths (stage 1), Cambridge Primary Science (stage 1), Cambridge ICT Starter (Information and Communication Technology), Cambridge Primary Global Perspectives, art-dizajn, edukim sportiv, muzikë. 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Programe të shkollës "Udha e shkronjave"

Abetarja "Udha e shkronjave" është një libër që është hartuar në 2001 dhe është më e vlerësuara nga profesionistët. 

Librat mësimore

Janë botime të Cambridge University Press, Oxford University Press dhe nga "Udha e shkronjave".

Orari

7:30-8:00 Ardhja në shkollë (Taxi)

8:00 - 8:45 - Lexime 

8:50 - Mëngjesi

9:15-12:10 - Mësime të ndryshme

12:10 - 12:50 - Pushim spontan

12:50 - dreka 

13:15 - 14.30 - Mësime të ndryshme

Mësuesit

Punohet me disa mësues: mësuese kujdestare, mësuese anglishtes, mësuesit e edukimit fizik.

Çmimi dhe regjistrimi

Pagesa 2600 euro (pa transport) dhe 3050 euro (me transport)

Për regjistrim, duhet paraqitur një certifikatë lindje dhe kopje e dëshmisë së vaksinimit. 

Çfarë e bën të shkëlqyer parashkollorin "Udha e shkronjave"?

Kryejmë nivelin 1 të Cambridge Primary

Shkëputje e madhe në matematikë, shkencë, anglisht, informatikë

Shkëputje e madhe në matematikë, shkencë, anglisht, informatikë

image31

Parashkollori ynë kryen nivelin 1 të fillores së Kembrixhit (Cambridge Primary). Kjo përfshin lëndët: anglisht, matematikë, shkencë, teknologji informacioni dhe komunikimi dhe Global Perspectives. 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Shkëputje e madhe në matematikë, shkencë, anglisht, informatikë

Shkëputje e madhe në matematikë, shkencë, anglisht, informatikë

Shkëputje e madhe në matematikë, shkencë, anglisht, informatikë

image32

"Udha e shkronjave" krijon menjëherë shkëputje nga shkollat e tjera dhe kjo ndodh kryesisht në bazë të programeve tona të parashkollorit.  Matematika, shkenca që tek ne bëhet në klasën parashkollore, në programet shtetërore e gjen në klasën e parë. Anglishtja që tek ne bëhet në parashkollor, në programet shtetërore e gjen në klasën e tretë dhe të katërt. Informatika nuk bëhet si lëndë në programet shtetërore deri në klasën e pestë. Aftësitë e Shekullit 21 (kërkimi, analiza, reflektimi, vlerësimi, komunikimi dhe bashkëpunimi).  

Arti dhe sporti zhvillohen në nivel të lartë profesional

Shkëputje e madhe në matematikë, shkencë, anglisht, informatikë

Arti dhe sporti zhvillohen në nivel të lartë profesional

image33

Sporti zhvillohet thuajse çdo ditë dhe me mësues specialistë të veçantë. Sivjet ne do të kemi dy mësues të sportit, një për djem dhe një për vajza. Artet (muzikë, pikturë, teatër) zhvillohen nën kujdesin e mësuesit të veçantë specialist të artit. 

Më 25 prill 2020, do të kemi Olimpiadën XIV Kombëtare

Më 25 prill 2020, do të kemi Olimpiadën XIV Kombëtare

Arti dhe sporti zhvillohen në nivel të lartë profesional

image34

"Udha e shkronjave" është organizatore e Olimpiadës Kombëtare për parashkollorët prej 13 vjetësh dhe nxënësit tanë parashkollorë përgatiten  për këtë gjatë gjithë vitit në lëndët gjuhë shqipe dhe matematikë. 

Veprimtari çlodhëse të shumta

Më 25 prill 2020, do të kemi Olimpiadën XIV Kombëtare

Veprimtari çlodhëse të shumta

image35

Gjatë vitit nxënësit parashkollorë zhvillojnë veprimtari të shumta edukative dhe çlodhëse brenda dhe jashtë shkollës. 

Cilësi mësimdhënieje

Më 25 prill 2020, do të kemi Olimpiadën XIV Kombëtare

Veprimtari çlodhëse të shumta

image36

"Udha e shkronjave" është qendër e Kembrixhit për Zhvillimin Profesional të Mësuesve dhe ajo punon jashtëzakonisht shumë që të mësuesit të jenë të zgjedhur dhe të trainuar mirë për të arritur objektivat e shkollës.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Fjala e mësueses së parashkollorit

Nga Teuta Shehu, mësuese e parashkollorit "Udha e shkronjave"

Të dashur prindër të fëmijëve parashkollorë, 


Ju keni zgjedhur ose po mendoni ende të zgjidhni shkollën “Udha e shkronjave” për edukimin e fëmijëve tuaj. 


Ndihem shumë mirë që sivjet unë do të kem kujdestarinë e grupit parashkollor “Udha e shkronjave” që realizon nivelin 1 të Fillores së Kembrixhit (Cambridge Primary) dhe programet e tjera  të shkollës që lidhen me gjuhën shqipe.


Unë jam Teuta Shehu (Sulstarova) me profesion mësuese e ciklit të ulët, lindur në Pogradec.  


Prej 18 vjetësh kam punuar në Tiranë kryesisht duke ndërtuar kopshtin tim “Magjia Harry Potter”, punë e cila më ka dhënë shumë njohuri dhe aftësi  si në punën mësmore-edukative me nxënësit, ashtu edhe në bashkëpunimin me prindërit. Puna që kam bërë më ka mësuar rëndësinë e një zhvillimi të gjithanshëm të fëmijës në të tëra drejtimet: përgatitje mësimore, edukim fizik, artistik, përgatitje psikologjike. 


Nëse do të përmblidhja në pak fjalë se ç’natyrë fëmije kam edukuar, do të thosha se fëmijët që unë kam përgatitur karakterizohen nga prakticiteti, komunikimi i shkëlqyer, bashkëveprimi, krijimtaria, atdhedashuria. 

Më pëlqen t’i studioj fëmijët, ndërkohë që i lë vetë të punojnë në mënyrë të lirë dhe të pavarur. Studimi më siguron të zbuloj nevojat, pikat e forta dhe të dobta të tyre dhe kështu të marr masa për zhvillimin e tyre të mëtejshëm.  


Kam botuar serinë me nëntë libra matematike dhe nëntë libra të shkruari  “Unë mësoj të ...”.


Me shkollën “Udha e shkronjave” kam patur bashkëpunim të përhershëm si mësuese, drejtuese  e një kopshti privat, por edhe si prind, pra e njoh shkollën shkollën në shumë këndvështrime dhe kemi bashkëpunuar për një kohë të gjatë: 


Nxënësit e mi kanë marrë pjesë rregullisht në Olimpiadat e Parashkollorëve “Udha e shkronjave”, me një paraqitje të shkëlqyer jo vetëm nga mësimore por edhe artistike, kemi shkëmbyer materiale didaktike, kam shfrytëzuar librat “Matematikë për mua”, “Dituri për mua” ose “Abetare për mua” botuar nga “Udha e shkronjave”.


Djali im ka mbaruar shkollën “Udha e shkronjave”, ndaj besoj që e njoh shërbimin arsimor që ofron shkolla edhe në këndvështrimin e prindit dhe ju nxis t’i regjistroni fëmijët tuaj tek ne. 


Ne punën e bëjmë në grup dhe ju do të ngeleni shumë të kënaqur.


Me respekt,

Teuta

TEUTA SHEHU

TEUTA SHEHU

Në 20 prill ne zhvilluam Olimpiadën XIII të Parashkollorëve

"Udha e shkronjave" organizon çdo vit Olimpiadën e Parashkollorëve. 70 nxënës nga Tirana dhe rrethet morën pjesë në një nga veprimtaritë më të bukura që kemi organizuar. Morën pjesë edhe nxënësit tanë Darvili, Davidi dhe Ridiani.
Të gjithë konkurruan në matematikë dhe gjuhë shqipe.

Parashkollori "udha e shkronjave"

image37

Parashkollori "Udha e shkronjave" - shkëlqim dhe gëzim

"Udha e shkronjave" është Shkollë Ndërkombëtare e Kembrixhit, është organizatore e Olimpiadës Kombëtare të Parashkollorëve. "Udha e shkronjave" e vetmja shkollë me botimet e saj për parashkollorët.

image38

Shkëlqimi

Shkëlqimi tek ne nuk është premtim, është një përvojë dhe udhë e kryer tashmë. Shkëlqimin ne e realizojmë përmes programeve të shkëlqyera, përmes materialeve mësimore të shkëlqyera, përmes stafit të shkëlqyer, përmes organizimit të shkëlqyer të punës.
Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.

image39

Gëzimi

Gëzimi i ditës, muajit, vitit, dhe tërë jetës shkollore është i planifikuar në shkollën "Udha e shkronjave". Jeta e bukur e parashkollorit dhe e çdo nxënësi në shkollën tonë realizohet përmes kohës dhe organizimit që i lihet në dispozicion gëzimit, argëtimit, veprimtarive çlodhëse, që janë në gjendje të ndikojnë thellë shëndetin mbendor të fëmijëve.

Pjesëmarrja në Olimpiadën Kombëtare të Parashkollorve

Olimpiada Kombëtare e Parashkollorëve "Udha e shkronjave" është pjesë edhe e shkëlqimit edhe e gëzimit që ne u ofrojmë nxënësve të shkëlqyer parashkollor nga Tirana dhe nga rrethet. Ndiqni videon.

UDHËZUES PËR PARASHKOLLORËT QË MARRIN PJESË NË OLIMPIADË

Kjo video është bërë në shkollën "Udha e shkronjave" me nxënës të klasës së parë për ta patur nxënësit parashkollorë që do të marrin pjesë në olimpiadë. Çdo vit, ne ua postojmë këtë video. Olimpiada XII Kombëtare do të jetë në 20 prill 2019. 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Paraqitje e shkollës "Udha e shkronjave"

Njihuni me tiparet, përparësitë, vendin e shkollës "Udha e shkronjave" në sistemin arsimor shqiptar. Në video keni argumentimin se pse shkolla "Udha e shkronjave" është shkolla me shërbimet më të mira arsimore.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Transporti i nxënësve parashkollorë

Jemi e vetmja shkollë në Shqipëri që e kryejmë transportin me taksi, që siguron shpejtësi, komoditet dhe informim të prindërve në çdo çast. 

Licensimet tona

image40
image41
image42
image43
image44
image45

REGJISTROHU

There's much to see here. So, take your time, look around, and learn all there is to know about us. We hope you enjoy our site and take a moment to drop us a line.

Ju përshëndesim

Përshëndetim fëmijët parashkollorë me këtë kërcim që grupi "Indian Spirit Kids" e kryen në Festivalin III të Kërcimit "Vota Ime" organizuar nga shkolla "Udha e shkronjave", më 2017

Na kontaktoni

Na shkruaj diçka

Do të ishte më mirë nëse na vizitoni në shkollë

Është mjaft e rëndësishme biseda në shkollë. Kujdesemi të gjejmë kohën për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja. 

Mundohuni të lini më parë takim në adresën info@udhaeshkronjave.edu.al ose duke telefonuar në 0692076068

UDHA E SHKRONJAVE

rruga Qemal Stafa, 124, Tiranë.

355 692076068

Orari

Open today

09:00 am – 05:00 pm