Filluan regjistrimet në shkollën "Udha e shkronjave" për vitin mësimor 2018-2019


Nxënësit e Olimpiadës së Parashkollorëve.

Olimpiada XIII Kombëtare e Parashkollorëve - 20 prill 2019

Shkëlqim dhe gëzim për parashkollorët

Olimpiada XIII Kombëtare e Parashkollorëve do të zhvillohet në 20 prill 2019, me nxënës nga Tirana dhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë dhe të Kosovës. 

Nxënësit u nënshtrohen dy tezave: një tezë është për gjuhën shqipe dhe një për matematikën. 


gjuhë shqipe provohet aftësia e tyre për të lexuar dhe për të shkruar. Kjo nuk ndodh vetëm në mënyrë mekanike, por edhe logjike, pra synohet edhe të kuptuarit e një paragrafi të shkurtër, ose më mirë të themi të nxjerrët e informacionit që na intereson. P.sh. një herë kemi pyetur "Lexoni fjalitë dhe rrethoni të gjitha fjalët që tregojnë fruta". Në të shkruar ne u kërkojmë të shkruajnë fjalë të caktuara (shkruaj fjalën për figurën) por edhe ndonjë fjali me 2-3 fjalë. 


matematikë, nxënësi pyetet për mbledhje, zbritje, numërim, krahasim të numrave, veprime në boshtin numerik, njohjen e trekëndëshit, rrethit, katrorit, drejtkëndëshit, orientimit në hapësirë, pyetje dhe problema logjike. 


Gëzimi dhe emocioni i nxënësve në Olimpiadën Kombëtare të Parashkollorëve është i madh sepse nxënësit për herë të parë në një veprimtari të tillë dhe shkolla "Udha e shkronjave" merr masa që nxënësit të kalojnë një ditë të bukur me veprimtari argëtuese.

Si të regjistroheni?

Duke klikuar butonin më poshtë ju drejtoheni tek një formular ku jepni të dhënat tuaja dhe të fëmijës. Më vonë ju kontaktojmë për hollësi më të shumta lidhur me organizimin e olimpiadës. 

REGJISTROHU

Disa udhëzime për nxënësit parashkollorë

Këtë video e kemi organizuar para katër vjetësh, pra në prill 2015, për të ndihmuar nxënësit parashkollorë. Ju ftojmë ta ndiqni.

Olimpiada VIII Kombëtare, 26 prill 2014

Nxënës pjesëmarrës në Olimpiadën VIII Kombëtare 2014 të Parashkollorëve këndojnë këngën e abetares "Udha e shkronjave".