Kori i gjahtarëve (Veber) - kori i shkollës, Olimpiada 2003

 Kënduar në Ceremoninë e ndarjes së Çmimeve të Olimpiadës III Kombëtare, qershor 2003, në Hotel Tirana International, organizuar nga shkolla "Udha e shkronjave".  
Kori u shoqëria nga grupi i violinave të shkollës "Servete Maçi" përgatitur nga mësuesi i pasionuar Bato Gashi.

7 mars 1999 - RTSH - Shkronjat tona janë të arta

 Koncert i nxënësve të fillores së shkollës "Udha e shkronjave" dhënë për Televizionin Shqiptar për festën e 7 marsit 1999. Këta janë grupi i parë i nxënësve me të cilët u hap shkolla "Udha e shkronjave".  

Ceremonia e Olimpiadës II Kombëtare, 15 qershor 2002

Ceremonia u zhvillua në mjediset e Teatrit të Kukullave në përfundim të Olimpiadës II Kombëtare që ishte një olimpiadë e formimit të përgjithshëm për klasat 5 dhe 6. Ne ecnim në olimpiadë në ato klasa të ciklit të lartë ku zhvillohej edhe shkolla "Udha e shkronjave" (pra kishim vetëm klasën e pestë dhe të gjashtë atëherë).
Kori i shkollës dhe grupi i violinave të Bato Gashit i dhanë, siç do ta shihni një bukuri dhe entuziazëm që rrallë shihet në ditët tona.