Merrni pjesë në testimet periodike online për klasën 10,11

KURSE ONLINE PËR KLASAT 9 DHE 10

Kursi Online - Matematikë IGCSE

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 400 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).
Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT MATHS IGCSE

PËRVOJA: Rreth 20 nxënës tashmë kanë marrë certifikatën IGCSE me A*.
REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

Kursi Online i Fizikës IGCSE

 Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 400 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës). Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro 

LINKU I PROGRAMIT PHYSICS IGCSE

PËRVOJA: Dy nxënës kanë marrë A* në këtë kualifikim
REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al 

Kursi Online i Kimisë IGCSE

 Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 400 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës). Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro 

LINKU I PROGRAMIT CHEMISTRY IGCSE

PËRVOJA: Dy nxënës kanë marrë A* në këtë kualifikim. 

 REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al 

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 400 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).  Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT BIOLOGY IGCSE

PËRVOJA: Një nga nxënësit është vlerësuar me A*. 

REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

Kursi Online Anglisht IGCSE

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online  enkas për këtë kualifikim (kushton 400 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).  Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT ENGLISH E2L IGCSE

PËRVOJA: 5 nxënës tashmë kanë marrë A* në këtë kualifikim.
REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

Kursi Online Cambridge ICT

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 400 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).  Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT ICT IGCSE

PËRVOJA: Dy nga nxënësit janë vlerësuar me A*. 

REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al