KURSE ONLINE PËR KLASAT 9 DHE 10

Kursi Online - Matematikë IGCSE

Kursi Online - Matematikë IGCSE

Kursi Online - Matematikë IGCSE

image60

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 600 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).
Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT MATHS IGCSE

PËRVOJA: Rreth 20 nxënës tashmë kanë marrë certifikatën IGCSE me A*.
REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

DATAT E PROVIMIT: 

 • Mathematics (9-1) (0980/22) - 1h30m - 2 maj 2019
 • Mathematics (9-1) (0980/42) - 2h30m - 9 maj 2019
 • Cambridge International Mathematics (Extended) (0607/21) - 45m - 29 prill 2019
 • Cambridge International Mathematics (Extended) (0607/41) - 2h15m - 30 prill 2019
 • Cambridge International Mathematics (Extended) (0607/61) - 1h30m - 13 maj 2019

Kursi Online i Fizikës IGCSE

Kursi Online - Matematikë IGCSE

Kursi Online - Matematikë IGCSE

image61

 Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 600 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës). Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro 

LINKU I PROGRAMIT PHYSICS IGCSE

PËRVOJA: Dy nxënës kanë marrë A* në këtë kualifikim
REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al 

DATAT E PROVIMIT:

 • Physics (Multiple Choice – Extended) (0625/21) - 12 qershor 2019
 • Physics (Extended) (0625/41) - 1h15m - 22 maj 2019 
 • Physics (Alternative to Practical) (0625/61) - 1h - 9 maj 2019

Kursi Online i Kimisë IGCSE

Kursi Online - Matematikë IGCSE

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

image62

 Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 600 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës). Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro 

LINKU I PROGRAMIT CHEMISTRY IGCSE

PËRVOJA: Dy nxënës kanë marrë A* në këtë kualifikim. 

 REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al 

DATAT E PROVIMIT:

 • Chemistry (Multiple Choice – Extended) - (0620/21) - 45m - 7 qershor 2019
 • Chemistry (Extended) - (0620/41) - 1h15m - 3 maj 2019
 • Chemistry (Alternative to Practical)  - (0620/61) - 1h - 16 maj 2019

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

image63

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 600 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).  Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT BIOLOGY IGCSE

PËRVOJA: Një nga nxënësit është vlerësuar me A*. 

REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

Kursi Online Anglisht IGCSE

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

Kursi Online Anglisht IGCSE

image64

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online  enkas për këtë kualifikim (kushton 600 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).  Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT ENGLISH E2L IGCSE

PËRVOJA: 5 nxënës tashmë kanë marrë A* në këtë kualifikim.
REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

Kursi Online Cambridge ICT

Kursi Online i Biologjisë IGCSE

Kursi Online Anglisht IGCSE

image65

Kursi Online (dhe seanca ballë për ballë) ndahet në mësimin online në faqen e Kembrixhit dhe/ose të Oksfordit enkas për këtë kualifikim (kushton 600 euro); në seancat përballë (20 euro/ora individual ose 10 euro/ora në grup 2-6 nxënës).  Provimi IGCSE në qershor 2019 - 180 euro

LINKU I PROGRAMIT ICT IGCSE

PËRVOJA: Dy nga nxënësit janë vlerësuar me A*. 

REGJISTRIM: Telefono në 692076068 ose shkruaj në info@udhaeshkronjave.edu.al

REGJISTRO INTERESIN TËND