Artur Shkurti - Themelues dhe drejtor i shkollës "Udha e shkronjave"

image90

Artur Shkurti - themelues i shkollës "Udha e shkronjave"

Artur Shkurti, është themeluesi dhe drejtor/(head teacher)i shkollës "Udha e shkronjave" në 1997. Ai e drejton atë prej atëherë e deri më sot në bashkëpunim me Mirela Shkurtin. Formimi i tij profesional është pedagjik i mesëm (17 nëntori, Tiranë, 1983-87) dhe pedagogjik i lartë (Instituti i Lartë "Luigj Gurakuqi", Shkodër, 1987-90), ku ka mbaruar me rezultate të shkëlqyera. Arritja më e madhe në fushën e pedagogjisë ishte caktimi i tij si Lider i Programit të Kembrixhit për Certifikatën Ndërkombëtare të Kembrixhit për Mësimdhënie dhe Mësimnxënie. 


Mirela Shkurti - nëndrejtore e shkollës

Mirela Shkurti (lindur në 1973) është nëndrejtore e shkollës që nga viti 1997. Formimi i saj është pedagogjik i mesëm (17 nëntori, 1987-91), ndërsa të lartën e ka kryer me rezultate të shkëlqyera për lëndën Biologji Kimi në Fakultetin e Shkencave të Natyrës (1991-95). Është bashkëautore në një seri librash të shkollës "Udha e shkronjave" (Eja në test 5,6,7,8, Dituri natyre 3,5), autore e vetme në librin "Biologji 9", autore e disa tezave të shkencës në Olimpiadën Kombëtare "Udha e shkronjave". Arritjet e saj personale më të larta në fushën e mësimdhënies lidhen me rezultatet në lëndët kimi dhe biologji për certikatën Cambridge IGCSE (mosha 15-16 vjeç). Mirela merret kryesisht edhe me procesin e vlerësimit të shkollës me testet e drejtorisë ose testet e Kembrixhit. 

Artur Shkurti - autor në mbi 50 tituj librash

Botimet "Udha e shkronjave" janë të lidhura kryesisht me autorësinë e Artur Shkurtit. "Udha e shkronjave" nuk është një botues tipik që organizon autorë të tjerë në krijimin e një fizionomie të tillë. "Udha e shkronjave" boton kryesisht çfarë drejtoria mendon se mund të botojë me autorisinë e saj. Botimet i gjeni në këtë link.

Artur Shkurti, themelues i Olimpiadës Kombëtare

Një nga vlerat më të mëdha të drejtorit të shkollës "Udha e shkronjave" lidhet me krijimin, organizimin dhe zhvillimin e Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" më e madhja në rang kombëtar për moshat 5-15 vjeç. Ajo filloi si olimpiadë matematike në vitin 2000, dhe më pas u zgjerua jo vetëm në klasat për të cilat organizohej, por edhe në fushat e lëndët që testoheshin. Aktualisht sot olimpiada kërkon njohuritë e nxënësve në gjuhë shqipe, matematikë, shkencë, kompetencë globale dhe edukim muzikor. 

Artur Shkurti, krijues i Olimpiadës Kombëtare për Kompetencën Globale

Nëse olimpiadat e gjuhës shqipe, shkencës, matematikës mund të përfytyrohet që kanë patur një histori, olimpiada për kompetencë globale është krijim origjinal i Artur Shkurtit, drejtor i shkollës "Udha e shkronjave". Ai në këtë fushë u bazua në një zhvillimet më të fundit arsimore të lidhura kryesisht me lëndën Cambridge Global Perspectives dhe me botimin "Kompetenca Globale" nga Veronica Boix Mansilla dhe Anthony Jackson. 

Artur Shkurti arrin ta bëjë "Udhën e shkronjave" shkollë pilot të Kembrixhit për Global Perspectives

Arritja më e madhe e një shkolle shqiptare të sistemit parauniversitar në fushën ndërkombëtare është padyshim ajo e shkollës "Udha e shkronjave" që arriti të bëhej një nga pesë shkollat pilot të Kembrixhit në Europë dhe të paktat në botë që për 2 vjet pilotuan programin e aftësive të shekullit 21 që do të futet në komunitetin e shkollave të Kembrixhit pas disa ditësh (më 20 qershor 2018).

Kënga "KORRIKU" - KOMPOZUAR NGA ARTUR SHKURTI

Kënga "Korriku" me vargje të Lazgush Poradecit është kompozuar nga Artur Shkurti, në vitet e studimit në Shkodër, 1987-90 (Instituti i Lartë Pedagogjik "Luigj Gurakuqi").
Kënga u bë gati për regjistrim pas shumë vitesh. Orkestrimi u realizua nga kompozitori i njohur Adrian Hila dhe u këndua nga fëmijët Besjona dhe Nensi. 

Nensi në piano

Për disa vjet Nensi studioi piano me Etrita Ibrahimin dhe realizoi regjistrimin e disa pjesëve. 

Nensi Shkurti

Ky interpretim në grupin  e nxënësve që mësuesja Etrita Ibrahimi kishte përgatitur. Koncerti u zhvillua në sallën e Ministrisë së Kulturës. 

Ernest Koliqi - Studentit Bursist

Lexim i vargjeve të Ernest Koliqit, nga Artur Shkurti, të poezisë "Studentit Bursist". Recitimi u krye në 16 dhjetor 2018, si pjesë e mbështetjes së studentëve. Nuk ka shumë poezi kushtuar studentëve, dhe kjo e Koliqit është e veçantë.

Vargje të Lasgushit kushtuar Naim Frashërit

 Recituar nga Artur Shkurti për t'iu bashkuar projektit të Olimpiadës XVI Kombëtare  "Naim Shqipëria" organizuar nga shkolla "Udha e shkronjave" në kuadër të 170 vjetorit të Lindjes së Poetit Kombëtar Naim Frashëri (25 maj 1846 – 25 maj 2016)