Shkolla Nr.1 për tekstet mësimore bazë ose ndihmëse (books/textbooks)

image29

Çdo përvojë përfundon me një libër

"Udha e shkronjave" ka objektiva tepër të larta për të arritur. Gjatë realizimit të tyre natyrshëm lindin probleme për t'u zgjidhur dhe një ndër to është nevoja për të patur tekste bazë ose ndihmëse. 

Filluam më Abetaren "Udha e shkronjave" (Artur Shkurti) në 2001

Libri Abetarja "Udha e shkronjave" me autor Artur Shkurtin, ka qenë libri i parë dhe njëkohësisht libri më i investuar nga shkolla jonë. Abetarja "Udha e shkronjave" pati një grup tepër të gjerë bashkëpunues dhe krijues. Xhilda Paloka (Tupja) realizoi ilustrimet. Sitki R.Spahia realizoi vjershat, një për çdo shkronjë. Poeti Xhevahir Spahiu shkroi vjershën e abetaren aq të njohur me vargjet "abetare, abetare, sillma diellin në dritare". Çdo vjershë për çdo shkronjë u kthye në këngë nga kompoziotori i njohur Adrian Hila. Iljaz Larashi u bë redaktor letrar. Llazar Taçi realizoi kopertinën. Mësuesi i muzikës Bato Gashi përgatiti grupin e fëmijëve që do të këndonin këngët e abetares: Megi Laska (tani këngëtare e njohur), Enia Salillari, Xhino Abedinaj, Xheni Shkurti dhe Xhesi Shaqiri. Dy aktore të teatrit të kukullave lexuan pjesët e abetares. Regjistrimet u kryen në Radio Tirana, ndërsa shtypi u realizua në një nga shtypshkronjat më të mira të Stambollit.

Librat e Olimpiadave Kombëtare

Sapo filluam organizimin e olimpiadave kombëtare, lindi nevoja që të kishim librat tanë që të ndihmonin nxënësit në këtë drejtim. E filluam me librin "Tri teza" dhe vijuam me librat periodikë të olimpiadave, ku ne botonim tezat e shkuara, klasifikimet ose programet dhe rregulloret e olimpiadave të ardhshme.

Librat e problemave dhe të matematikës

Besojmë që në këtë drejtim kemi disa arritje të shënuara. Libri "Matematika 6" u shpall tekst bazë, fitues i vetëm në konkursin e Ministrisë së Arsimit në vitin 2005 dhe u zbatua në 100% të shkollave shtetërore dhe private në vitet 2005-2007. Matematika jonë hodhi bazat e një trajtimi teorik më të thelluar dhe pretendime shumë të mëdha ndaj shkollës. Kemi hartuar edhe librin "Matematika 3" por ajo ku ne kemi më shumë investim janë librat e problemave "Vetëm problema" për çdo klasë (1-8), që janë një bazë e mirë për nxënësit që duan të përgatiten për olimpiadat. 

Librat e gjuhës dhe letërsisë shqipe

Përvoja jonë me organizimin e Olimpiadës Kombëtare për gjuhën shqipe, na kërkonte të investonim në libra më të mirë të gjuhës shqipe. Pjesë e librave të olimpiadës u bënë programet e përpunuara dhe të përmirësuara të gjuhës shqipe. Ne shtuam aty një vlerësim më të madh të poezisë shqipe. Libri "Gjuha shqipe 3" ka thelbin e pikëpamjes sonë në fushën e didaktikës së gjuhës shqipe. 

Librat e diturisë së natyrës (shkencës)

Edhe në këtë drejtim (textbooks) kemi disa arritje të shënuara që fillojnë me "Diturinë për mua" për pesëvjeçarët, me "Dituri natyre 3" (Artur Shkurti & Mirela Shkurti) për klasën e tretë që u shpall fitues me 97 pikë nga 100 pikë të mundshme nga Ministria e Arsimit në konkursin e vitit 2006. Fituam gjithashtu edhe konkursin për "Diturinë e natyrës 5" (Artur Shkurti & Mirela Shkurti) Disa nga librat tanë janë në shitje online nga librari online (book store)