Disiplina tek ne është e vetëdijshme

Kemi numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe të ngacmimeve shqetësuese

Kemi numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe të ngacmimeve shqetësuese

Kemi numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe të ngacmimeve shqetësuese

image40

Me numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe ngacmimeve shqetësuese 

gjatë një viti, shkolla jonë është një mjedis mjaft harmonik ndërmjet nxënësve dhe mësuesve

Nuk kemi uniformë dhe kemi zero shkelje disiplinore në këtë drejtim

Kemi numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe të ngacmimeve shqetësuese

Kemi numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe të ngacmimeve shqetësuese

image41

Ne kemi hequr dorë nga uniforma shkollore. Besojmë që kjo ndikon që nxënësit tanë të kenë një humor edhe më të mirë. Është e ditur që vlerat e uniformës kanë të bëjnë kryesisht me barazitizmin,  me publicitetin e shkollës. Po ashtu është e ditur që uniforma bëhet shkak për debate dhe mërzitje të nxënësit. Nga ana tjetër ata nuk gëzojnë veten ose njëri-tjetrin për veshjet që kanë blerë dhe pse ndjekin një modë të caktuar, që është një edukim shumë herë më i mirë dhe praktik sesa të veshurit e një uniforme sado cilësore dhe e bukur qoftë ajo. 

Niveli i lartë i nxënësve e bën të padukshme "rregullin e disiplinës"

Kemi numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore dhe të ngacmimeve shqetësuese

Niveli i lartë i nxënësve e bën të padukshme "rregullin e disiplinës"

image42

Numri i vogël i nxënësve në shkollë, në klasë dhe niveli i lartë i formimit të nxënësve tanë e bëjnë thuajse të padukshme ekzistencën e rregullave të shumta që ndikojnë në stresin e fëmijëve. "Udha e shkronjave" është një mjedis shumë harmonik ndërmjet nxënësve dhe mësuesve me njëri-tjetrin. Nxënësit rrallë na lodhin për t'i bindur. 

20 pikë për sjelljen dhe disiplinën

Autoriteti i mësuesit dhe drejtorisë

Niveli i lartë i nxënësve e bën të padukshme "rregullin e disiplinës"

image43

Nxënësi e fillon me 20 pikë për sjelljen e tij. Nëse gjatë vitit ai realizon shkelje disiplinore. Me sjellje të mira ose shërbime në komunitet ai i përmirëson këto pikë. 

Disa masa disiplinore

Autoriteti i mësuesit dhe drejtorisë

Autoriteti i mësuesit dhe drejtorisë

image44

 Masat disiplinore për sjellje jo të mirë ose shkelje të rregullores përfshijnë “vërejtjen nga mësuesi”, “vërejtjen nga drejtoria”, “heqjen e pikëve”, “1,2,3 ditë reflektim në shtëpi”. 

Autoriteti i mësuesit dhe drejtorisë

Autoriteti i mësuesit dhe drejtorisë

Autoriteti i mësuesit dhe drejtorisë

image45

Mësuesit janë të trainuar që ata duhet të ushtrojnë autoritetin e tyre për vendosjen e disiplinës dhe rregullit në klasë dhe në shkollë, edhe pse jemi shkolla me numrin më të vogël të shkeljeve disiplinore.

Site Content

image46

Detail your services

If customers can’t find it, it doesn’t exist. Clearly list and describe the services you offer. Also, be sure to showcase a premium service.

Announce coming events

Having a big sale, on-site celebrity, or other event? Be sure to announce it so everybody knows and gets excited about it.

Display real testimonials

Are your customers raving about you on social media? Share their great stories to help turn potential customers into loyal ones.

Promote current deals

Running a holiday sale or weekly special? Definitely promote it here to get customers excited about getting a sweet deal.

Share the big news

Have you opened a new location, redesigned your shop, or added a new product or service? Don't keep it to yourself, let folks know.

Display their FAQs

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.

Nxënësit tanë gëzojnë një shëndet mendor shumë të mirë

Prindërit e vlerësojnë shumë komunikimin e stafit të shkollës

Prindërit e vlerësojnë shumë komunikimin e stafit të shkollës

Prindërit e vlerësojnë shumë komunikimin e stafit të shkollës

image47

Në një anketim me prindër të shkollës që kemi bërë në fundin e vitit të kaluar, 50% e tyre vlerësonin "shkëlqyeshëm" komunikimin dhe 50% jepnin vlerësimin "shumë mirë". Publiku është në dijeni që komunikimi nuk është gjithmonë ai i dëshiruari nëpër shkolla dhe ky rezultat i stafit tonë na 

Kujdesemi për një jetë të bukur gjatë viteve të shkollës

Prindërit e vlerësojnë shumë komunikimin e stafit të shkollës

Prindërit e vlerësojnë shumë komunikimin e stafit të shkollës

image48

Koncertet, veprimtaritë argëtuese gjatë vitit në mjediset e shkollës shtojnë frymëzimin e nxënësve për jetën dhe i ndihmojnë ata të kapërcejnë vështirësitë mësimore me të cilat ata përballen.

U mësojmë komunikimin dhe të jetuarin në shoqëri

Prindërit e vlerësojnë shumë komunikimin e stafit të shkollës

Shkëlqimi në mësime nuk kapërcen kufirin e kujdesit për shëndetin mendor

image49

Komunikimi në grupe të vogla apo të mëdha në veprimtaritë artistike apo në veprimtatë që kanë lidhje me projektet kërkimore që organizohen nga shkolla "Udha e shkronjave" i ndihmojnë nxënësit të nxjerrin "turpin" e komunikimit me të panjohurit për interes të nxjerrjes së informacionit të dobishëm për ta. Kjo ndihmon në zvogëlimin e stresit që shoqëron nxënësit me komunikim "të varfër" ose të ndrojtur.

Shkëlqimi në mësime nuk kapërcen kufirin e kujdesit për shëndetin mendor

Ekskursionet - një mënyrë e mirë për kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe fizik

Shkëlqimi në mësime nuk kapërcen kufirin e kujdesit për shëndetin mendor

image50

Humori i mirë është gjendja e përditshme e nxënësve, mësuesve, e personelit ndihmës dhe e drejtorisë. Kompaktësia e shkollës në ecjen e sigurtë përpara drejt objektivave tepër të qartë dhe masat e marra me vite që cilësia të mos humbasë na garantojnë edhe humorin e mirë. 

Ekskursionet - një mënyrë e mirë për kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe fizik

Ekskursionet - një mënyrë e mirë për kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe fizik

Ekskursionet - një mënyrë e mirë për kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe fizik

image51

Në vite të ndryshme ne kemi organizuar shumë ekskursione që lidhen kryesisht me vizitat në bukuri natyrore dhe qendra kultorore: Berat, Shkodër, Korçë, Kosovë, Përmet, Sarandë, Vlorë, Rrëshen etj. 

Hetimi i natyrës

Ekskursionet - një mënyrë e mirë për kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe fizik

Ekskursionet - një mënyrë e mirë për kujdesin ndaj shëndetit mendor dhe fizik

image52

Raporti i nxënësit me natyrën është një problem që e kanë kryesisht nxënësit e shkollave të qytetit. Në këtë drejtim çdo punë më shumë është më mirë.