Politika e privatësisë së shkollës "Udha e shkronjave"

Faqja zyrtare e internetit e shkollës "Udha e shkronjave" është mënyra se si publiku (prindër, qytetarë, nxënës) hyjnë në marrëdhënie me shkollën "Udha e shkronjave". Gjatë kësaj marrëdhënie ne sigurojmë disa të dhëna personale, dhe dokumenti që keni në link ju njeh me mënyrën se si ne i sigurojmë, çfarë niveli detajimi (sensitive apo jo) kanë dhe çfarë rëndësie kanë për ne, si i përdorim këto të dhëna. 

Nëse ju nuk jeni dakort me to, duhet të na bëni të ditur në cilën pikë, ose thjesht nuk duhet të hyni në marrëdhënie me shkollën "Udha  e shkronjave".

Për më shumë lexoni dokumentin https://drive.google.com/open?id=1IRKFIjW4_3ENsQNA-RPUqThIqvd5V7WS" rel="noopener" target="_blank">NJOFTIM MBI PËRDORIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE
NGA ANA E SHKOLLËS “UDHA E SHKRONJAVE