Intervista me nxënës të kursit online të matematikës

Nxënësit e kurseve online organizohen nga shkolla "Udha e shkronjave" që të marrin rregullisht në gara dhe në Olimpiadën Kombëtare "Udha e shkronjave" . Në video do të dëgjoni intervista të nxënësve nga shkolla të ndryshme dhe nga shkolla "Udha e shkronjave" që morën pjesë në konkursin "Kangaroo 2018" në datën 17 mars 2018, në mjediset e shkollës sonë. Ishim e vetmja qendër mikse në Shqipëri ku nxënësit erdhën nga më shumë se 65 shkolla dhe nga 22 qytete të tjera. 

Kurset tona Online mbështeten në programe të kembrixhit

Kurse për nxënës të shkëlqyer

image161

Kurset tona online nuk bien në përsëritje të shkollës. Ato synohen nga nxënës që duan ta tejkalojnë shkollën. 

Kurset përfundojnë me certifikim

image162

Synimi ynë është që nxënësi të kalojë nga klasa në klasë nëpër një rrugë të konceptuar ndërkombëtarisht dhe orientimet tona janë më të mirat në botë. Duke filluar nga klasa 9, nxënësit përfundojnë certifikimet Cambridge IGCSE, A Level.

Na kontaktoni

image163

Për regjistrime, na kontaktoni në telefonin 692076068 ose në email info@udhaeshkronjave.edu.al

Kurset Online

Online Cambridge A Level

image164

Kurset online janë për matematikë, fizikë, biologji, kimi. Ato përfundojnë me certifikimin Cambridge A Level në qershor 2019. 

Kurset kushtojnë 600 euro në vit. 

Online Cambridge IGCSE

image165

Kurse online janë për matematikë, fizikë, biologji, kimi, informatikë.  Ato përfundojnë me certifikimin Cambridge IGCSE në qershor 2019.
Kurset kushtojnë
 600 euro në vit.

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

image166

Kursi përfshin bazat dhe problemzgjidhjen. Ofrohet për klasat 1-8 dhe i përgatit nxënësit për Olimpiadën XIX Kombëtare dhe konkurset lokale. Kursi kushton 250 euro në vit.

Kursi Online i Gjuhës Angleze

image167

Kursi Online synon që ritmi i të nxënësit të jetë i tillë që të kapë piketat e moshës që thotë Cambridge English. 

Kursi kushton 250 euro në vit, për klasat 1-8 dhe 400 euro në vit për klasat 9-12.

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

image168

Kurset online për gjuhë të huaja ofrohen edhe në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht.

Kursi kushton 250 euro për klasat 1-8 dhe 400 euro për klasat 9-12.

Testimet Online

image169

"Udha e shkronjave" është e vetmja që ofron testimet online në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, anglisht, shkencë e kombinuar, fizikë, biologji, kimi, histori, gjeografi. 

Testimet online janë 10 euro/testi

Zgjdhni Kursin Online të Matematikës

Bazat të fuqishme teorike

image170

Bazat e matematikës përbëjnë më shumë se 90% të programeve mësimore që jepen në shkollë, ndaj shkëlqimi aty është një detyrë. Kursi ynë online është më i mirë se oferta shkollore sepse ai shfrytëzon mjetet 

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

image171

"Udha e shkronjave" renditet e para në aftësitë e nxënësve në problemzgjidhje. Ne jemi organizatorë të Olimpiadës Kombëtare dhe kursi online është një përgjigje për kërkesat e larta të prindërve në këtë fushë. Kursi ofrohet bashkë me bazat e matematikës dhe jo më vete. Kursi ofrohet në gjuhën shqipe.

Detyra me korrigjim automatik

image172

Korrigjimi automatik e rrit jashtëzakonisht cilësinë e të mësuarit, sepse nëse përgjigjia vjen menjëherë, atëherë edhe adresimi i gabimit është i menjëhershëm, nxënësi nuk ka dalë nga situata ku gjendej kur i vjen përgjigjia dhe është e mundshme ta korrigjojë dhe të kërkojë menjëherë ndihmë.

Shpjegim i animuar dhe interaktiv

image173

Shpjegimi online i bazave është i animuar pra në lëvizje. Shpjegimi është ndërveprues ndërmjet nxënësit dhe kompjuterit. Nxënësi vizaton, zmadhon, zhvendos lëviz objektet, ndërton, përgjigjet për pyetjet e shtruara gjatë shpjegimit

Detyra çdo javë

image174

Nxënësit kanë detyra çdo javë. Detyrat ndërrohen çdo të hënë. Nxënësi është i qartë për çfarë ne presim prej tij si në baza ashtu edhe në zgjidhjen e problemave. 

Raporte të detajuara për prindërit

image175

Raportet që "Udha e shkronjave" u jep prindërve janë shumë herë më të detajuara se ato që japin zakonisht shkollat. Raportet janë shumë ndihmuese.

Our Partners

image176
image177
image178
image179
image180
image181