Intervista me nxënës të kursit online të matematikës

Nxënësit e kurseve online organizohen nga shkolla "Udha e shkronjave" që të marrin rregullisht në gara dhe në Olimpiadën Kombëtare "Udha e shkronjave" . Në video do të dëgjoni intervista të nxënësve nga shkolla të ndryshme dhe nga shkolla "Udha e shkronjave" që morën pjesë në konkursin "Kangaroo 2018" në datën 17 mars 2018, në mjediset e shkollës sonë. Ishim e vetmja qendër mikse në Shqipëri ku nxënësit erdhën nga më shumë se 65 shkolla dhe nga 22 qytete të tjera. 

Kurset tona Online mbështeten në programe të kembrixhit

image101

Kurse për nxënës të shkëlqyer

Kurset përfundojnë me certifikim

Kurset përfundojnë me certifikim

Kurset tona online nuk bien në përsëritje të shkollës. Ato synohen nga nxënës që duan ta tejkalojnë shkollën. 

image102

Kurset përfundojnë me certifikim

Kurset përfundojnë me certifikim

Kurset përfundojnë me certifikim

Synimi ynë është që nxënësi të kalojë nga klasa në klasë nëpër një rrugë të konceptuar ndërkombëtarisht dhe orientimet tona janë më të mirat në botë. Duke filluar nga klasa 9, nxënësit përfundojnë certifikimet Cambridge IGCSE, A Level.

image103

Na kontaktoni

Kurset përfundojnë me certifikim

Na kontaktoni

Për regjistrime, na kontaktoni në telefonin 692076068 ose në email info@udhaeshkronjave.edu.al

Kurset Online

Online Cambridge A Level

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

Online Cambridge A Level

image104

Kurset online janë për matematikë, fizikë, biologji, kimi. Ato përfundojnë me certifikimin Cambridge A Level në qershor 2019. 

Kurset kushtojnë 600 euro në vit. 

Online Cambridge IGCSE

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

Online Cambridge A Level

image105

Kurse online janë për matematikë, fizikë, biologji, kimi, informatikë.  Ato përfundojnë me certifikimin Cambridge IGCSE në qershor 2019.
Kurset kushtojnë
 600 euro në vit.

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

image106

Kursi përfshin bazat dhe problemzgjidhjen. Ofrohet për klasat 1-8 dhe i përgatit nxënësit për Olimpiadën XIX Kombëtare dhe konkurset lokale. Kursi kushton 250 euro në vit.

Kursi Online i Gjuhës Angleze

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

Kursi Online i mamatematikës (klasa 1-8)

image107

Kursi Online synon që ritmi i të nxënësit të jetë i tillë që të kapë piketat e moshës që thotë Cambridge English. 

Kursi kushton 250 euro në vit, për klasat 1-8 dhe 400 euro në vit për klasat 9-12.

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

image108

Kurset online për gjuhë të huaja ofrohen edhe në gjermanisht, frëngjisht dhe italisht.

Kursi kushton 250 euro për klasat 1-8 dhe 400 euro për klasat 9-12.

Testimet Online

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

Gjermanisht, frëngjisht, italisht

image109

"Udha e shkronjave" është e vetmja që ofron testimet online në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, anglisht, shkencë e kombinuar, fizikë, biologji, kimi, histori, gjeografi. 

Testimet online janë 10 euro/testi

Zgjdhni Kursin Online të Matematikës

Bazat të fuqishme teorike

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

image110

Bazat e matematikës përbëjnë më shumë se 90% të programeve mësimore që jepen në shkollë, ndaj shkëlqimi aty është një detyrë. Kursi ynë online është më i mirë se oferta shkollore sepse ai shfrytëzon mjetet 

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

image111

"Udha e shkronjave" renditet e para në aftësitë e nxënësve në problemzgjidhje. Ne jemi organizatorë të Olimpiadës Kombëtare dhe kursi online është një përgjigje për kërkesat e larta të prindërve në këtë fushë. Kursi ofrohet bashkë me bazat e matematikës dhe jo më vete. Kursi ofrohet në gjuhën shqipe.

Detyra me korrigjim automatik

Kurs i përparuar i problemzgjidhjes

Shpjegim i animuar dhe interaktiv

image112

Korrigjimi automatik e rrit jashtëzakonisht cilësinë e të mësuarit, sepse nëse përgjigjia vjen menjëherë, atëherë edhe adresimi i gabimit është i menjëhershëm, nxënësi nuk ka dalë nga situata ku gjendej kur i vjen përgjigjia dhe është e mundshme ta korrigjojë dhe të kërkojë menjëherë ndihmë.

Shpjegim i animuar dhe interaktiv

Raporte të detajuara për prindërit

Shpjegim i animuar dhe interaktiv

image113

Shpjegimi online i bazave është i animuar pra në lëvizje. Shpjegimi është ndërveprues ndërmjet nxënësit dhe kompjuterit. Nxënësi vizaton, zmadhon, zhvendos lëviz objektet, ndërton, përgjigjet për pyetjet e shtruara gjatë shpjegimit

Detyra çdo javë

Raporte të detajuara për prindërit

Raporte të detajuara për prindërit

image114

Nxënësit kanë detyra çdo javë. Detyrat ndërrohen çdo të hënë. Nxënësi është i qartë për çfarë ne presim prej tij si në baza ashtu edhe në zgjidhjen e problemave. 

Raporte të detajuara për prindërit

Raporte të detajuara për prindërit

Raporte të detajuara për prindërit

image115

Raportet që "Udha e shkronjave" u jep prindërve janë shumë herë më të detajuara se ato që japin zakonisht shkollat. Raportet janë shumë ndihmuese.

Our Partners

image116
image117
image118
image119
image120
image121