"Udha e shkronjave" ® Cambridge International School

E mesme dhe 9-vjeçare. Mësojmë Cambridge Primary, Lower Secondary, IGCSE dhe A Level. 

Vijojmë regjistrimet për shtator 2022.