"Udha e shkronjave" ® Cambridge International School

E mesme dhe 9-vjeçare, në katër cikle programesh ndërkombëtare të Kembrixhit: Primary, Lower Secondary, IGCSE dhe A Level.