image548

Shkolla "Udha e shkronjave" ® ka filluar regjistrimet për vitin 2021-2022

Shkollë e performancës së lartë në Cambridge A Level, Cambridge IGCSE, Cambridge Lower Secondary and Cambridge Primary.