image645

Ekspozita Figurative "ONLINE 2021"

Me punime të nxënësve të shkollës "Udha e shkronjave" në lëndën Art-Dizajn kryesisht gjatë periudhës online nëntor - shkurt.