Filluan regjistrimet në shkollën "Udha e shkronjave" për vitin mësimor 2018-2019

image49

UDHA E SHKRONJAVE Cambridge International School

Kanë filluar regjistrimet për vitin 2019-20 

Dita e parë e shkollës "Udha e shkronjave" - 17 shtator 2018

Më 17 shtator 2018, filluan mësimet në shkollën "Udha e shkronjave". Për ta festuar këtë ditë, ne ftuam bandën frymore "Fanfara e Tiranës", të cilët interpretuan për kënaqësinë e të pranishmeve për rreth 60 minuta nga ora 7:30 - 8:30.

Kembrixhi boton në faqen e vet arritjen tonë

Diferencat tona shkurt

Intervistë e z.Artur Shkurti, drejtor i shkollës "Udha e shkronjave" dhënë ABC News, në 5 shtator 2018, ora 17:15

"Udha e shkronjave" me shërbimet më të mira arsimore

image50

U organizua Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve të Olimpiadës

30 qershor 2018 - dita e medaljeve të Olimpiadës XVIII Kombëtare "Udha e shkronjave"

Si çdo vit, në këtë periudhë, ne organizojmë ceremoninë tradicionale të ndarjes së çmimeve të Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" për garat gjuhë shqipe, matematikë, shkencë, kompetencë globale. E veçantë për sivjet ishte edhe ndarja e një çmimi për instrumentistin më të mirë. 

Karta e Performancës "Udha e shkronjave" 2018

Në 76 faqe, drejtoria e shkollës "Udha e shkronjave" shpjegon arritjet e saj klasë për klasë, sipas lëndëve kryesore, statistika dhe analiza sidomos ato që janë në krahasim me mesataret e komunitetit global të Kembrixhit.
KARTA E PERFORMANCËS 2017-2018

Karta e Performancës 2018. KLIKO

Hapen regjistrimet për vitin shkollor 2018-2019

TEPËR E RËNDËSISHME: Video më poshtë është realizuar me një grup prindërish të interesuar në shkollën "Udha e shkronjave" ndaj ju këshillojmë ta shihni. Në të trajtohen rreth 40 çështje që kanë lidhje me zgjedhjen e shkollës. Aty argumentohet se pse shkolla "Udha e shkronjave" është zgjedhja e duhur për një prind. Gjatë videos do të dëgjoni edhe pyetjet që kanë prindërit dhe përgjigjet tona për to. Video zgjat 1h20min.
Lexoni broshurën "Udha e shkronjave" shkollë e aftësive të shekullit 21"

Licensimet tona

image51
image52
image53
image54
image55
image56

Programet tona për shkollën e mesme

 Biseda me prindër të interesuar për shkollën e mesme "Udha e shkronjave". Ato që thuhen në 40 minuta janë tepër të rëndësishme për ne, dhe janë argumentet kryesore pse nxënësit duhet të regjistrohen tek ne në klasën e nëntë, të dhjetë dhe të njëmbëdhjetë. 

Fjala e drejtorit të shkollës Artur Shkurti

"Udha e shkronjave" shkolla me shërbimet më të mira arsimore

Të nderuar prindër, 


Për shkollën “Udha e shkronjave”, viti mësimor 2018-19, është viti i njëzetedytë i punës. Jemi shkolla e parë private shqiptare, themeluar në 1997. 


Shkolla jonë ka qenë gjithmonë në zhvillim. Kjo do të thotë se, çdo vit, ka sjellë të reja për nxënësit e saj. Të rejat tona janë thelbësore, të rëndësishme, për detyrën që kemi, edukimin dhe arsimimin në nivel të lartë. 

Burimet e zhvillimit tonë janë: 

përvoja dhe studimet më të fundit në arsimin botëror që përfaqësohen kryesisht nga puna e jashtëzakonshme Cambridge Assessment International Education, departament i Universitetit të Kembrixhit, lider botëror, ofruesi më i madh i programeve dhe kualifikimeve arsimore për moshat 5-19 vjeç. 

Burim tjetër është përvoja e arsimit shqiptar e materializuar në programet, tekstet, kualifikimet e Ministrisë së Arsimit dhe të universiteteve shqiptare. “Udha e shkronjave” çdo vit, dëshmon që e do, e respekton dhe e zhvillon konceptin “shkollë e mirëfilltë shqipare”. 

Burimi tjetër është përvoja e vetë shkollës sonë, që është shkolla me arkivin më të madh të testimeve në Shqipëri, me organizimet më të mëdha kombëtare në fushën e olimpiadave dhe me arritjet më të mëdha, si shkollë, në fushën e teksteve mësimore bazë e ndihmëse.

Në këtë broshurë, që keni në duar, ne përpiqemi të argumentojmë idenë se “Udha e shkronjave” është shkolla me shërbimet më të mira arsimore në Shqipëri. 


Ne e kuptojmë konfuzionin e prindërve, kur ata duan të vendosin se cilën shkollë të zgjedhin. Ky konfuzion ushqehet nga disa faktorë: 

• Nga përmasat e jashtëzakonshme që ka edukimi.

• Mungesa e informacionit për rëndësinë e programeve ndërkombëtare, për nivelin e lartë të instiucioneve ndërkombëtare të arsimit (siç është Kembrixhi) dhe nivelin e lartë të cilësisë së shkollave ndërkombëtare që hapen nga këto institucione ndërkombëtare. 

• Duke qenë se nuk është detyrë e Ministrisë së Arsimit që të japë më shumë informacion për këtë drejtim, atëherë është e natyrshme që prindi duhet ta gjejë vetë këtë informacion. 

• Duke qenë se shumica e shkollave private nuk janë ndërkombëtare, atëherë shtohen mundësitë që me publicitetin e tyre këto shkolla të anashkalojnë (fshehin) përparësitë që shkollat ndërkombëtare kanë. 

• Prindi nuk gjen të dhëna statistikore zyrtare të botuara dhe kritere të miratuara nga ministria për klasifikimin e rezultateve të shkollave private dhe publike, e cila do t’i lejonte prindit një krahasim zyrtar të shkollave. Nëse një informacion i tillë mungon zyrtarisht, nuk mund të ofrohet as privatisht nga zyrtarët. Atëherë prindi duhet të hetojë vetë. Kjo broshurë jep një mënyrë arsyetimi.

Një konfuzion jashtëzakonisht të madh e sjell fakti që prindi gjykon sipas alternativës “ose kombëtare” ose “ndërkombëtare” dhe harrohet lehtësisht fakti i padiskutueshëm që “Udha e shkronjave” është i vetmi institucion shqiptar që i realizon të dyja këto kurrikula, pra si atë ndërkombëtare të ofruar nga Cambridge Assessment International Education ashtu  edhe atë kombëtare të ofruar nga Ministria e Arsimit. 


Prindi duhet t’i kthejë më parë përgjigje pyetjes: 

“A dëshirojmë ne që fëmija të na edukohet si shqiptar me programe dhe kulturë shqiptare?” Nëse përgjigjia është po, atëherë prindi duhet të dijë që kjo gjë nuk është e mundur në shkollat ndërkombëtare ku mbi 90% e kurrikulës ofrohet në anglisht. 


Nëse ju vizioni faqen tonë, kjo nuk vlen vetëm për ata që duan të zgjedhin shkollën “Udha e shkronjave”, por për të gjithë prindërit që duan të ndërtojnë një arsyetim të drejtë për kriteret e vlerësimit të shërbimeve arsimore të një shkolle. 

NJË MËNYRË E MIRË E VLERËSIMIT TË SHKOLLËS ËSHTË TË SHIHNI KARTËN E PERFORMANCËS, së një viti më parë. Këtu shkolla "Udha e shkronjave" është e vetmja që e boton prej disa vitesh. 

Në linkun në vijim ju do të gjeni Kartën e Performancës së vitit 2017-2018. Klikoni LINKUN.

Artur Shkurti - drejtor i shkollës "Udha e shkronjave"

Artur Shkurti - drejtor i shkollës "Udha e shkronjave"

Shkollë e aftësive të shekullit 21

Shkollë pilot e Kembrixhit

image57

Vitet 2016-2018 ishin vitet kur programi Cambridge Global Perspectives u pilotua në një numër të vogël shkollash në botë. "Udha e shkronjave” është një nga pesë shkollat pilot të Kembrixhit në Europë për këtë program (kujtojmë që ka rreth 750 shkolla të Kembrixhit në Europë).  “Udha e shkronjave” ka qenë edhe krijuese duke ndërtuar një punë origjinale në edukimin e kompetencës globale duke e futur këtë të fundit si një garë më vete në Olimpiadën Kombëtare, duke qenë kështu i vetmi institucion arsimor në botë që ka një veprimtari të tillë kombëtare.  Në Olimpiadën Kombëtare 2017 tema e kompetencës globale ishin “Të drejtat e fëmijëve”. Në Olimpiadën Kombëtare 2018, tema është “Bujaria”. 

Me botën në mendje

Paul Bullen Smith - drejtues për programin Cambridge Global Perspectives

Nga Paul Bullen Smith - drejtues për programin Cambridge Global Perspectives

 Ju faleminderit për mundësinë për të shkruar disa fjalë për revistën “Me botën në mendje” (Udha e shkronjave), e lidhur me Olimpiadën Kombëtare dhe që i kushtohet Kompetencës Globale, programit tonë Cambridge Global Perspectives dhe Objektivave Globalë të Kombeve të Bashkuara.  Rëndësia e vetëdijes globale dhe e ndërlidhjes globale është duke u rritur ditë pas dite, por kuptimi prapa “të qenurit global” jo. Nisma si e juaja janë një pjesë e rëndësishme për rritjen e të kuptuarit global dhe një mundësi për nxënësit e rinj për të parë rëndësinë dhe vendin e tyre në botë.  Programe si tonat, inisiativa si tuajat dhe fokusi në objektiva të matshme dhe prioritete të organizmave botërorë si OKB, të gjitha shpien para në një mënyrë sistematike rëndësinë e reflektimit të mendimit kritik dhe bashkëpunimit në botën e sotme, gurë themeli të edukimit global. 

Faleminderit për mundësinë që më dhatë dhe fat të mbarë me Olimpiadën Kombëtare. 

Aftësitë e nivelit të lartë

image58

Programi është Cambridge Global Perspectives dhe edukon kërkimin, analizën, vlerësimin, reflektimin, komunikimin dhe bashkëpunim. Ky program do të bëhet publik për shkollat e Kembrixhit në botë, mbas datës 20 qershor 2018. Programi synon nga një anë vetëdijen globale nga ana tjetër është program i aftësive të larta. 

"Udha e shkronjave" jo vetëm e ka dhënë në shkollën e saj këtë lëndë, por është përpjekur që edhe nxënësit e olimpiadës kombëtare të përfitojnë sa më shumë nga këto ide dhe nga ky orientim. 

Cambridge Primary Global Perspectives

image59

Për më shumë informacion lidhur me vlerat e programit Global Perspectives në klasat parashkollore dhe klasat 1-5 mund ndiqni linkun Cambridge Primary Global Perspectives.

Cambridge Lower Secondary Global Perspectives

image60

Për më shumë informacion lidhur me vlerat e programit Global Perspectives në klasat 6,7,8 mund ndiqni linkun Cambridge Global Perspectives.

Kush e jep lëndën Cambridge Global Perspectives?

image61

Për dy vitet e pilotimit këtë lëndë e ka dhënë drejtori i shkollës Artur Shkurti, i cili është trainuar nga Cambridge Assessment International Education, së bashku me Mirela Shkurtin, veçanërisht në Konferencën e Shkollave Pilot të Kembrixhit, mbajtur në prill 2016 në Christ College, Cambridge, Uk.

E vetmja shkollë me program shkëlqimi për gjimnazistët

Fillojmë nga klasa e nëntë me Cambridge IGCSE

image62

Shkolla "Udha e shkronjave" është shkolla me numrin më të madh të regjistrimeve në provimet Cambridge IGCSE. Lëndët IGCSE që ne kemi zhvilluar janë: anglisht, matematikë, biologji, fizikë, kimi, kontabilitet, shkencë kompjuteri, teknologji informacioni dhe komunikimi.

Vijojmë në klasën e dhjetë me dëftesën Cambridge ICE

image63

Klasa jonë e dhjetë përmbyll 7 lëndë IGCSE nga 5 fusha të ndryshme që na lejojnë që nxënësi të marrë dëftesën Cambridge ICE që është dëftesa që provon se nxënësi ka mbaruar arsimin sekondar, që bëhet një pikë tepër e fortë në aplikimet në universitetet e toplistës botërore. 

Në klasën 11 futemi në Cambridge A Level-s

image64

Programet A Level janë niveli më i lartë që një gjimnazist mund të arrijë në programet ndërkombëtare të arsimit parauniversitar. Ato janë studime 2-vjeçare që në shkollën tonë, ashtu siç këshillohet edhe nga Cambridge zhvillohen në klasat 11, 12. Viti i parë, pra viti i njëmbëdhjetë, është As Level. Nxënësit do të kryejnë 5 lëndë të tilla.

Klasa 12 mbyllim Cambridge A Levels

image65

Cambridge A Level është niveli më i lartë i formimit parauniversitar. Ne synojmë që të bëjmë 5 lëndë të tillla që janë kusht për të marrë diplomën Cambridge AICE

Testuar në pranimet në universitetet e toplistës botërore

Testuar në pranimet në universitetet botërore

Ky është viti i parë për shkollën "Udha e shkronjave" që teston programin e saj të shkëlqimit në aplikimet në universitetet botërore. Pranimet kanë qenë në universitete me reputacion botëror si: King's College London, University of Toronto, University of Sydney, Denver University etj. 

Orientimi drejt degës universitare

image66

Cila është aftësia e shkollës për të orientuar drejt një dege të caktuar të universitetit? 

"Udha e shkronjave" ka mënyrën më të mirë për të orientuar nxënësit drejt degës universitare, sepse ajo e fillon këtë punë që gjatë klasës së dhjetë, pikërisht sipëas përvojës angleze, që siguron që dy vitet e fundit të gjimnazit të jenë një investim i nxënësit në përgatitjen për degën që do të zgjedhë. 

Ciklet e studimit në shkollën "Udha e shkronjave"

Cikli fillor, kryesisht me programe Cambridge Primary

image67

Fillojmë me parashkollorin në nivelin 1 dhe më pas me klasat 1-5. Programet ndërkombëtare të Kembrixhit (Cambridge Primary) zenë rreth 55% të programit dhe përfshijnë anglishten, matematikën, shkencën, informatikën dhe Global Perspectives. Programet e Ministrisë së Arsimit apo të vetë shkollës kanë të bëjnë kryesisht me gjuhën shqipe, por edhe me shqipen e shkencave, krahas lëndëve të artit dhe të sportit.

Cikli i dytë, kryesisht me programe Cambridge Lower Secondary

image68

Cikli i dytë tek ne është klasa 6,7,8 në këndvështrimin e programeve të Kembrixhit Cambridge Lower Secondary ose 6-9 në këndvështrimin e sistemit tonë arsimor. Në klasën e gjashtë, krahas lëndëve të Kembrixhit si anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë, teknologji informacioni dhe komunikimi, Global Perspectives, fillon edhe mësimi i gjermanishtes, objektivi i së cilës është që në klasën e dhjetë të përfundojë me provimin Cambridge IGCSE (niveli B2) që do të jetë edhe një nga kërkesat për të marrë dëftesën Cambridge ICE. 

Klasa 9, 10 në ciklin Cambridge Secondary 2 ose Cambridge IGCSE

image69

Në këtë cikël ne kemi edhe zhvillimet më të vrullshme. Sivjet, numri i regjistrimeve në provimet Cambridge IGCSE është pesëfishuar në krahasim me mesataren e viteve të mëparshme. Kjo në sajë të komunikimit tonë të vazhdueshëm me nxënësit e shkëlqyer të Olimpiadës Kombëtare. Janë pikërisht ky grup nxënësish që janë të aftë t'i realizojnë këto programe. 

Cikli i fundit me programe Cambridge Advanced Level

image70

Lëndët Cambrige A Level që ne kemi zhvilluar deri tani janë: Matematikë, Ligj dhe Kontabilitet. Sivjet do të futemi në shkencat Fizikë, Kimi, Biologji dhe Anglisht. 

Programet kombëtare ndërthuren me programet ndërkombëtare

image71

"Udha e shkronjave" synon që nxënësit të kenë njohuri tepër të gjera për gjuhën dhe kulturën kombëtare shqiptare. Kjo arrihet përmes zbatimit rigoroz të programeve të Ministrisë së Arsimit, por edhe përmes programeve të vetë shkollës "Udha e shkronjave". 

Kombinim unik i programeve në shkollën "Udha e shkronjave"

image72

Kombinimi unik që ne kemi realizon të gjithë objektivat që i kemi vënë vetes. Për të arritur në këtë pikë kemi 21 vjet përvojë. 

Të vetmit me program të edukimit shpirtëror

Besa e shqiptarit është shqiptaria, deviza e edukimit shpirtëror

image73


Synojmë edukimin sipas pikëpamjes së Rilindjes Kombëtare Shqiptare me devizën “Besa e shqiptarit është shqiptaria”. Edukimi shpirtëror shqiptar tek ne është i programuar dhe tashmë politika jonë në këtë drejtim është e materializuar në libra, programe dhe veprimtari mësimore edukative të shkollës.

Këshillimi i Rilindjes Kombëtare baza e programit shpirtëror

image74

Libri “Besa” (Artur Shkurti) është një përmbledhje e poezive më të mira këshilluese që nga koha e Rilindjes Kombëtare e deri në ditët tona. Ai trajton çështjen fetare sipas devizës së Rilindjes Kombëtare “Besa e shqiptarit është shqiptaria” (Pashko Vasa). • Libri “Gjuha shqipe” (Artur Shkurti) përmbledh poezinë këshilluese të Naim Frashërit dhe vlerësimet poetike për Naimin nga poetë të tjerë.

Naim Frashëri, figurë qëndrore në këshillimin e nxënësve

image75

Libri “Gjuha shqipe” (Artur Shkurti) përmban gjithashtu artikuj kryesorë lidhur me trajtimin e çështjes fetare sipas pikëpamjes së Rilindjes Kombëtare në shkollat laike shqipe si edhe programet e Olimpiadës Kombëtare. Librat “Abetare” (Artur Shkurti) dhe “Gjuha shqipe 3” tregojnë qartë dhe mjaftueshëm metodikën tonë në çështje të mësimdhënies së gjuhës shqipe. Libri “Magjia e Rilindjes Kombëtare” (Albert Frashëri) jep vendin që duhet të ketë Rilindja  Kombëtare në kulturën shqiptare.

Në krye të klasifikimit në Youtube për këngët patriotike

image76

Librat e Olimpiadave Kombëtare programojnë shkëlqimin në gjuhën dhe letërsinë shqipe (sidomos poezinë). Albumi me këngë patriotike “Zëri i atdheut”, (foto sipër e korit të këtij albumi) botuar në 2005 është në krye të klasifikimit në youtube për këngën patriotike shqiptare. Shkollat kudo në Shqipëri po i shfrytëzojnë të gjitha këto materiale të botuara. Klikoni në linket më poshtë për të dëgjuar këngët: Himni i flamurit, Kënga e alfabetit shqip, Porsi Fleta e Gjergj Fishtës, Zani i atdheut i Hilë Mosit, Dua më shumë Shqipërinë, Sa të rrojë gjithësia, Për mëmëdhenë, Kënga e shoqërisë patriotike "Dëshira", Mëma jonë Shqipëri,

Organizimet tradicionale në përkujtim të Rilindjes Kombëtare

image77

• Nderimi çdo vit i veprës së Vëllezërve Frashëri, çdo 25 maj (ditëlindja e poetit kombëtar Naim Frashërit) , organizuar nga shkolla “Udha e shkronjave”, duke filluar që nga viti 2009 është  tashmë i vetmi organizim tradicional i përvitshëm në Tiranë. Edhe sivjet në 25 maj 2018, ne organizuam ceremoni shumë bukur këtë  ceremoni.

Cilat janë arritjet tona?

image78

Mendojmë që arritja kryesore këtu nuk matet në atë formë që testohe lëndët, por matet me orientimin e përgjithshëm të nxënësve që të duan të jetojnë dhe të punojnë në Shqipëri, të jenë të aftë të kujdesen për kulturën dhe traditat shqiptare, të kenë gjithashtu një vetëdije globale të lartë.

Të parët në aftësitë e nxënësve në problemzgjidhje

Si dilet në këtë përfundim?

image79

Studimi i aftësive të nxënësve të një shkolle në problemzgjidhje është një studim i vështirë dhe që kërkon një bazë shumë të mirë të dhënash. “Udha e shkronjave”, për të siguruar këto të dhëna, përfiton nga fakti që është organizatore e Olimpiadës Kombëtare dhe me qindra nxënës të tjerë të shkëlqyer të shkollave dhe qyteteve të tjera janë pjesë e konkurrimeve tona.

Pjesëmarrje e lartë në olimpiadat kombëtare dëshmon nivelin e lartë

image80

Nxënësit e shkollës "Udha e shkronjave" kanë pjesëmarrjen më të lartë në olimpiadat kombëtare. Kjo ndikohet prej faktit që "Udha e shkronjave" është organizatore e vetme e Olimpiadës Kombëtare për moshat 5-15 vjeç. Statisitkat e olimpiadës tregojnë qartë që niveli i problemzgjidhjes si grup shkollor është më i larti ndër shkollat.

Rezultatet e Kangurit konfirmojnë vendin e parë në problemzgjidhje

image81

Prej 3 vjetësh shkollla "Udha e shkronjave" bashkëpunon me shoqatën e matematikës që të jetë një nga qendrat që e zhvillon konkursin "Kangaroo" në mjediset e saj. Jemi e vetmja shkollë ndër të gjitha shkollat që funksiojmë edhe si qendër mikse. Jemi të vetmit, ku nxënësit që marrin pjesë vijnë edhe nga qytete të tjera. Sivjet më shumë se 110 nxënës nga 66 shkolla të ndryshme dhe 22 qytete morën pjesë në organizimin tonë. Rreth 60% e nxënësve të shkollës "Udha e shkronjave" morën pjesë dhe qartësisht statistikat tregojnë se niveli ynë i problemzgjidhjes është tepër i lartë. 

Nivelin 2% të nxënësve më të mirë të shkollave të tjera ne e arrijmë me 60% të nxënësve të shkollës

image82

Ky ishte rezultati që ne e nxorëm nga krahasimi i nivelit të problemzgjidhjes së nxënësve të shkëlqyer të ardhur me rastin e "Kangaroo 2018" nga shkolla të tjera dhe 60% të nxënësve tanë. 

Pse ndodh kështu?

image83

Ne nuk punojmë vetëm me bazat siç punohet zakonisht në shkollë. Ne kemi programin e shkëlqimit në disa lëndë. Programi i shkëlqimit është për të gjithë nxënësit dhe jo veç për disa. Kemi botimet tona, tekste dhe kurse online, dhe jemi të vetmit që u sigurojmë nxënësve tanë në mënyrë të organizuar konkurrencën e jashtme. Tradita e punës vit mbas viti në matematikë dhe në problemzgjidhje i ka forcuar shumë nxënësit tanë dhe rezultatet e larta janë realitet. 

Të vetmit me Kurs Online dhe botime për problemzgjidhjen

image84

Përkushtimi ynë ndaj problemzgjidhjes dhe organizimit të olimpiadave të matematikës, na ka siguruar bazën më të madhe të problemave. "Udha e shkronjave" ka botuar librin më të madh të problemave për filloren dhe po ashtu libra me nga 250 problema për secilën klasë të ciklit të lartë. KURSI ONLINE I MATEMATIKËS që përfshin edhe bazat edhe problemzgjidhjen është tani pika më e fortë e përgatitjes në rang kombëtar. 

Nivelin B2 në anglisht ne e certifikojmë në klasën e nëntë

Cambridge IGCSE English as a Second Language - klasa 9

image85

Nxënësi që merr A* në Cambridge IGCSE English as a Second Language, ka nivel B2 në shkrim, lexim, dëgjim dhe C1 në të folur. Krahasuar me IELTS kjo do të thotë se niveli mund të jetë nga 6-6.5. Ky nivel ka disa vite që arrihet nga pjesa më e madhe e nxënësve që hyjnë në provim, që nuk është fakultativ, por i detyrueshëm për klasën e nëntë. Kjo është garanci që në gjimnaz të arrihet që në IELTS të shkohet në nivelin 7-8. Tashmë i kemi nxënësit e parë në këtë nivel, arritjeje.

Mësuesit tanë të anglishtes kanë përfunduar shkëlqyeshëm studimet

image86

Është në traditën e shkollës "Udha e shkronjave" të ketë mësues të shkëlqyer të lëndës së anglishtes. Standardet tona janë gjithmonë shumë të larta në pranim. 

Shumë orë mësimore kushtuar anglishtes

image87

Niveli ynë i anglishtes garantohet nga sasia e madhe e orëve që ne i kushtojmë anglishtes. Që në parashkollor anglishtja mësohet çdo ditë nga një orë, pra 175 orë në vit. Në fillore kemi 245 orë mësimore në vit. Në ciklin e lartë kemi 175 orë mësimore kushtuar anglishtes, por kemi edhe lëndët e shkencave në anglisht. (Në foto mësuesja e anglishtes Evi, duke përzgjedhur librat në gjuhën angleze që nxënësit do të lexojnë gjatë verës në panairin e librit të huaj të hapur gjatë ditëve të Olimpiadës XVIII Kombëtare "Udha e shkronjave").

Çdo klasë me provime vjetore nga Cambridge English ose Cambridge Assessment International Education

image88

Në 7 qershor 2017, nxënësit tanë bënë një vizitë në ambasadën e SHBA-së. Ambasadori Donald Lu përgëzoi nxënësit për nivelin e tyre të anglishtes. Të gjithë prindërit tanë e kanë konfirmuar që ata ndihen shumë mirë me nivelin e anglishtes së fëmijëve të tyre. 

Më bën përshtypje niveli juaj i anglishtes - Donald Lu

image89

Në 7 qershor 2017, nxënësit tanë bënë një vizitë në ambasadën e SHBA-së. Ambasadori Donald Lu përgëzoi nxënësit për nivelin e tyre të anglishtes. Të gjithë prindërit tanë e kanë konfirmuar që ata ndihen shumë mirë me nivelin e anglishtes së fëmijëve të tyre. 

Anglishtja si gjuhë e parë tashmë ka traditë në shkollën "Udha e shkronjave"

image90

Të gjithë nxënësit e fillores krahas mësimit përditë të lëndës English as a Second Language, mësojnë 2 orë në javë edhe anglishten si gjuhë e parë. Kjo na ka bërë të kemi rezultatet e para të shkëlqyera në provimet Cambridge Primary Checkpoint që organizohen nga Cambridge Assessment International Education. 

Të paktën një vit përpara në matematikë dhe shkenca natyrore

Klasat 9-12 janë dy vjet para në matematikë

image91

Prej vitesh ne realizojmë kualifikimin Cambridge IGCSE në klasën e nëntë në matematikë. Çfarë do të thotë kjo? Kemi 100% nivelin që ministria e kërkon në vitin e dytë gjimnaz. Mirëpo ne e kemi edhe më lart, sepse u nënshtrohemi provimit të Kembrixhit në maj dhe e kryejmë testin në anglisht. Shkollat e tjera nuk bëjnë provime ndërkombëtare për të realizuar standardin e Ministrisë. Po kështu edhe për klasat 11-12 që realizojnë matematikë në nivelin A Level.

Biologji, Kimi, Fizikë të paktën një vit përpara

image92

Diferencat tona në shkencat natyrore fillojnë që në parashkollor. Atë shkencë që ne e bëjmë në parashkollor, shkollat e tjera shtetërore dhe private e kryejnë në klasën e parë. Atë që ne e kryejmë në klasën e pestë (vitin e fundit të Cambridge Primary) shkollat shtetërore e përfundojnë (pjesërisht) në klasën e gjashtë ( ato bëjnë biologji, fizikë, por jo kimi. Ne bëjmë edhe kapitullin e kimisë).  Kiminë IGCSE ne e fillojmë në klasën e nëntë dhe e përfundojmë në të dhjetën, ndërsa në shkollat e tjera, e njëjta përmbajtje fillon në të dhjetën dhe përfundon në të njëmbëdhjetën, gjë që i vonon shumë dhe kjo ne na jep shumë shkëputje. 

Te vetmit me Kurse Online në shkencat natyrore

image93

Mbështetja online me kurse online shton sasinë e kohës mësimore që ne i ofrojmë nxënësit dhe vendos teknologjinë e informacionit në dobi të tyre. Kurset online realizojnë përgatitjen jo vetëm të nxënësve të shkollës "Udha e shkronjave" por edhe të nxënësve të Olimpiadës Kombëtare, që ne i drejtojmë drejt programeve ndërkombëtare IGCS dhe A LEVEL.

Librat nga Cambridge ose Oxford

image94

Librat tanë të matematikës dhe të shkencës janë kryesisht nga Cambridge University Press ose nga Oxford University Press. Karakteristikë e tyre është që ato janë shkruar për programet e Kembrixhit dhe janë miratuar (endorsed) nga Cambridge Assessment International Education. Në foto Ron Pickering, autor i Biologjisë së Oksfordit për programin Cambridge IGCSE, një nga librat me të cilat ne kemi mësuar klasën e nëntë dhe të dhjetë, në Konferencën e Shkollave të Kembrixhit.

Mësuesit tanë të shkencave dhe të matematikës kanë nivel të lartë

image95

Departamentin e shkencave natyrore, përzgjedhjen e mësuesve përkatës, e drejton Mirela Shkurti që ka mbaruar studimet shkëlqyeshëm për Biologji dhe Kimi në Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Që në vitin e parë të provimeve IGCSE ajo arriti të nxirrte dy nota A*, dy nota A dhe një B në pesë nxënësit që pati në lëndën Cambridge Chemistry IGCSE (0620). Për të mbuluar pjesën e eksperimenteve ajo u trainua në mjediset e shkollës "Udha e shkronjave" nga Xovasar Çakmakxhian, një nga mësuesit më të mirë të kimisë në Tiranë.

Mësuesit tanë të matematikës me nivel të lartë profesional

image96

Elira Curri është mësuesja jonë e matematikës për ciklin e lartë. Ajo ka qenë një nga studentet më të mira të Universitetit të Shkodrës dhe prej disa vitesh jep mësim në shkollën "Udha e shkronjave" Cambridge International School. Ajo ka mbaruar masterin për didaktikë matematike në Norvegji. Jep mësim në ciklin e lartë dhe kurset IGCSE dhe A Levels dhe njëkohësisht merret me kursin e problemzgjidhjes.


Numri 1 për sasinë e kohës mësimore që i kushtojmë nxënësit

Sasia e kohës mësimore - parashikues kryesor i cilësisë

image97

Që dikush të quhet profesionist në një fushë të caktuar llogaritet se duhet të ketë rreth 10 000 orë trainim. E pjesëtuar kjo në 20 vjet, i bie që të kemi 500 orë mësimore në vit, dhe pjesëtuar për 33 javë mësimore në vit, i bie të ketë 15 orë në javë, ose 3 orë mësimore në ditë për atë fushë. Mund të mendohet se sa shumë rëndësi kanë sasia e orëve mësimore. Pikërisht në këtë drejtim "Udha e shkronjave" është NR.1 NË SHQIPËRI.

Koha mësimore i rrëshqet prindit nga analiza e ofertës shkollore

image98

Prindi pyet "kur hyn e kur del fëmija nga shkolla" duke nënkuptuar kur lirohet ai nga fëmija dhe kur zihet, por rrallë interesohet se si shfrytëzohet koha nga shkolla ose sa orë ka fëmija që janë kyç i suksesit të fëmijës. Jemi të vetmit që po i sqarojmë prindërit lidhur me këtë kriter të rëndësishëm të cilësisë.

Si të llogaritim kohën mësimore që ofron shkolla private

image99

Koha që merr një nxënës është shumë e kohës kolektive mësimore (ora me shpjegim), koha online (në shtëpi), koha individuale që e përfiton nxënësi klasa e të cilit ka një numër të vogël nxënësish krahasuar me shkollat e tjera. 


Raport i drejtë mësim : pushim

image100

Raporti pushim : kohë mësimore tek ne është 22%. Në shkollat shtetërore llogaritet 16% dhe në disa shkolla private llogaritet edhe 35-40% pushim. Koha kolektive tek ne: Kryejmë 7 orë mësimore nga 45 minuta, çdo ditë. 

Koha mësimore duhet llogaritur nga prindi edhe duke matur llojin e lëndëve mësimore që bëhen. Nëse ka 5 orë art, apo 5 orë sport, mund të jetë një shenjë e qartë e fshehjes së pushimit, më shumë sesa një dedikim ndaj artit të vërtetë. 

Jemi nr1 në kohën mësimore online

image101

Koha online: Kryejmë rreth 10 orë mësimore online (forume online lëndësh, problemzgjidhje, bazat në faqen e Oksfordit, forumet e olimpiadës)

Jemi të vetmit që kemi organizuar dy ditë të plota mësimi online, në kohën që Ministria e Arsimit mbylli shkollat për shkak të katastrofave natyrore. Nxënësit realizuan të njëjtin orar mësimor, por tashmë online. Në orën 8:00 filloi mësimi online, secili (mësues dhe nxënës) nga shtëpia. Në orën 8:45 nxënësit ndërruan forumet online; çdo lëndë e çdo klase ka forumin online të hapur enkas për atë klasë dhe lëndë e mbyllur për të tjerët. Kështu ne realizuam 7 orë mësimore. Çdo ditë nxënësit kanë forumet online ku mësuesit mund të japin udhëzime, detyra, shpjegime apo të komunikojnë me nxënësit. 

Kemi numrin më të vogël të nxënësve për klasë në Shqipëri

image102

Koha individuale: Llogaritet duke pjesëtuar sasinë e kohës mësimore vjetore për numrin e nxënësve në klasë. “Udha e shkronjave” krahasuar me shkolla të tjera private ka herë 2, herë 3, herë 4 herë më shumë kohë individuale. Vjet kishim mesatarisht 6 nxënës për klasë.  ÇFARË PËRFITON NXËNËSI? Një kohë dhe vëmendje më të madhe nga mësuesi, pikërisht atëherë kur ndodh shpjegimi. Kur ne përmendim këtë fakt si tepër pozitiv, menjëherë vjen replika prej disa prindërve "dua ta kem fëmijën në shoqëri të madhe". Shoqëria e madhe ka vlerë jashtë mësimit dhe shoqëria e madhe është në përpjesëtim të drejtë me kohën. Shoqëria e madhe mbahet me shumë kohë, kohë s'ka atëherë shoqëria e madhe me pak kohë në dispozicion nuk është më "vërtet shoqëri e madhe" por "panair shoqëror". Siç kanë kohë më shumë për mësim, nxënësit tanë kanë edhe më shumë kohë për një person dhe kjo është një njohje shumë më e madhe e personit, gjë që në shkollat e dyndura ndodh me nxitim e sipër.

Organizatorë të Festivalit të Kërcimit "Vota Ime"

Filluam në vitin 2015

image103

Festivali i kërcimit filloi si nevojë e Ceremonisë së Ndarjes së Çmimeve për një atmosferë festive në ceremoni dhe e strukturuar në mënyrë të tillë që të përfshinte nxënësit fitues të Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave".

Grupi i kërcimit "Ilda dhe Endri" fitues në "Vota ime 3"

image104

Në foto shihni grupin e kërcimit të përgatitur nga Endri Nebi dhe Ilda Rapo, në Festivalin III të Kërcimit "Vota ime" pjesë e Ceremonisë së Ndarjes së Çmimeve të Olimpiadës XVII Kombëtare.

Frymëzim artistik i nxënësve

image105

Mund të kuptohet, nga shumë fakte, që shkolla "Udha e shkronjave" i kushton një rëndësi shumë të madhe frymëzimit artistik të nxënësve. Këtë ne e bëjmë në bashkëpunim me ata që e kanë profesion: koreografët, balerinët, instrumentistët, këngëtarët, piktorët etj.

Juria e përbërë nga nxënës fitues të Olimpiadës Kombëtare

image106

Festivali është quajtur "Vota Ime" për të theksuar jurinë e veçantë që ka. Pasi përfundon olimpiada rreth 90-100 nxënës shpallen fitues në drejtime të ndryshme, dhe, ndërkohë, që ata vijnë në Ceremoninë e Ndarjes së Çmimeve, ata bëhen vetë anëtarë jurie për vlerësimin e grupeve të kërcimit pjesëmarrëse në Festivalin e Kërcimit "Vota ime". Në foto shihni tre nga pjesëmarrësit në olimpiadë (Safet Hoxha nga Vlora, Laura Sheshi nga Fieri dhe Elena Bardho nga Pogradeci)

Ballet Sprint - fitues në "Vota Ime 1"

image107

Festivali u zhvillua në mjediset e Teatrit të Operas dhe të Balletit në prani të rreth 500 prindërve dhe të afërmve të nxënësve fitues në olimpiadë, por edhe të nxënësve ballerinë. 

Ana Talent - grup fitues në "Vota ime 3"

image108

Nga fotoja mund të kuptohet disiplina artistike që realizon bukurinë që duan të përcjellin tek publiku i pranishëm. 

Kjo u vlerësua edhe nga vetë nxënësit fitues të Olimpiadës XVII Kombëtare. 

REGJISTROHU PËR MË SHUMË INFORMACION