Të mësuarit aktiv

 Më  1 prill 2017, shkolla "Udha e shkronjave" organizoi kursin e parë njëditor për zhvillim profesional të mësuesve. Në këtë kurs morën pjesë mbi 30 mësues nga kopshtet dhe shkollat. Seminari u drejtua nga Artur Shkurti, drejtor i shkollës "Udha e shkronjave" dhe zgjati 8 orë mësimore (x 45 min).