Mirë se erdhët në faqen e programeve që "Udha e shkronjave" zbaton

Programet tona kanë autorësi nga Cambridge Assessment International Education, departament i Universitetit të Kembrixhit (anglisht, matematikë, shkencë, biologji, kimi, fizikë, informatikë, Global Perspectives. Duke filluar nga klasa e nëntë programet pasurohen me mbi 50 lëndë.  
Grupi i dytë i programeve është ai i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, që do t'i gjeni më poshtë.

Ka edhe një grup programesh që janë hartuar nga vetë shkolla "Udha e shkronjave" (logjika formale, matematika, gjuha shqipe, programet e problemzgjidhjes)

Për më shumë rreth programeve të kembrixhit kliko butonin

Klasa 1 - programet shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË PARË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS

Art-Pamor_shkalla-1_Kurrikula-e-re (docx)

Download

Dituri-Natyre_Kl-1_Kurrikula-e-re (docx)

Download

Edukim-fizik-sporti-dhe-shendeti_shkalla-1_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Gjuhe-Shqipe_shkalla-1_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Matematike_Kl-1_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Muzike_shkalla-1-2_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Qytetari_kl-1-6_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Klasa 2 - Programet shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË DYTË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS 

2 Art-Pamor (pdf)

Download

2 Dituri-Natyre (pdf)

Download

2 Edukim-Fizik-Sporti-dhe-Shendeti (pdf)

Download

2 Edukim-per-Shoqerine (pdf)

Download

2 Gjuhe-Shqipe (pdf)

Download

2 Kercim (pdf)

Download

2 Matematike (pdf)

Download

2 Muzike (pdf)

Download

Klasa 3 - Programet shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË TRETË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS 

Art-Pamor7 (pdf)

Download

Dituri-Natyre5 (pdf)

Download

Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti (pdf)

Download

Gjuhe e Huaj e pare (pdf)

Download

Gjuhe-e-Shqipe2 (pdf)

Download

Kercim3 (pdf)

Download

Matematikë (pdf)

Download

Muzike5 (1) (pdf)

Download

Muzike5 (pdf)

Download

Qytetari5 (pdf)

Download

Klasa 4 - Programet shteetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË KATËRT SHIH KARTËN E PERFORMANCËS  

Aftësimi-teknologjik-praktik (pdf)

Download

Art-pamor-4-dhe-5 (pdf)

Download

Dituri-natyre (pdf)

Download

Edukim-fizik-sporti-dhe-shëndeti-4-dhe-5 (pdf)

Download

Gjuhe-shqipe-4-dhe-5 (pdf)

Download

Gjuhë-e-huaj-e-parë (pdf)

Download

Histori (pdf)

Download

Matematikë (pdf)

Download

Muzikë-4-dhe-5 (pdf)

Download

Qytetari (pdf)

Download

TIK-4-dhe-5 (pdf)

Download

Klasa 5 - Programet shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË PESTË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS  

Aftësimi-teknologjik-praktik-1 (pdf)

Download

Dituri-natyre-1 (pdf)

Download

Gjuhë-e-huaj-e-parë-1 (pdf)

Download

Histori-1 (pdf)

Download

Matematik (pdf)

Download

Qytetari-1 (pdf)

Download

Klasa 6 - Programet shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË GJASHTË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS

Aftesim-Teknologjik_shkalla-3_Kurrikulare-e-re (doc)

Download

Art-Pamor_shkalla-3_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Edukim-fizik-sporti-dhe-shendeti_shkalla-3_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Gjeografi_shkalla-3_Kurrikula-e-re (docx)

Download

Gjuhe-e-Huaj_Kl-6_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Gjuhe-Shqipe_shkalla-1_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Histori-shkalla-2-3_Kurrikula-e-re (docx)

Download

Matematike_Kl-6_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Muzike_shkalla-3_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Qytetari_kl-1-6_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Shkence_Biologji_Fizike_Kl-6_Kurrikula-e-re (1) (doc)

Download

Shkence_Biologji_Fizike_Kl-6_Kurrikula-e-re (doc)

Download

Teater_shkalla-2-3_Kurrikula-e-re (doc)

Download

TIK_shkalla-3_Kurrikulare-e-re (docx)

Download

Klasa 7 - Programe shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË SHTATË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS 

Art-Pamor (pdf)

Download

Biologji (pdf)

Download

Edukim-Fizik-Sporti-dhe-Shendeti (pdf)

Download

Fizike (pdf)

Download

Gjeografi (pdf)

Download

Gjuhe-e-Huaj-e-Dyte (pdf)

Download

Gjuhe-e-Huaj-e-Pare (pdf)

Download

Gjuhe-Shqipe (pdf)

Download

Histori (pdf)

Download

Matematike (pdf)

Download

Muzike (pdf)

Download

Qyetetari (pdf)

Download

TIK (pdf)

Download

Klasa 8 - Programe shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË TETË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS  

Art-Pamor8 (pdf)

Download

Biologji1 (pdf)

Download

Edukim Fizik, Sporte dhe Shëndeti (pdf)

Download

Fizike1 (pdf)

Download

Gjeografi5 (pdf)

Download

Gjuhe-e-Huaj-e-Dyte4 (pdf)

Download

Gjuhe-e-Huaj-e-pare1 (pdf)

Download

Gjuhe-Shqipe5 (pdf)

Download

Histori4 (pdf)

Download

Kimi2 (pdf)

Download

Matematike5 (pdf)

Download

Muzikë (pdf)

Download

Qytetari6 (pdf)

Download

TIK4 (pdf)

Download

Klasa 9 - Programe shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë Cambridge + Kurrikul Kombëtare. Për pjesën e programeve të Kembrixhit ju mundet të shihni linkun Cambridge. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit. 

 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË NËNTË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS  

Art-pamor (pdf)

Download

Biologji (pdf)

Download

Edukim-fizik-sporti-dhe-shëndeti (pdf)

Download

Fizikë (pdf)

Download

Gjeografi (pdf)

Download

Gjuhe-shqipe (pdf)

Download

Gjuhë-e-huaj-e-dytë (pdf)

Download

Gjuhë-e-huaj-e-parë (pdf)

Download

Histori (pdf)

Download

Kimi (pdf)

Download

Matematikë (pdf)

Download

Muzikë (pdf)

Download

Qytetari (pdf)

Download

TIK (pdf)

Download

Klasa 10 - Gjimnaz - Programet shtetërore

 Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë në masën 90% vetëm Cambridge IGCSE dhe A LEVEL. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit.  Kjo vetëm për qartësi të prindit që të dijë se çfarë programesh ndjekin shkollat e tjera, jo çfarë programesh ndjek shkolla "Udha e shkronjave". 

KURRIKULA JONË ËSHTË NDËRKOMBËTARE E KEMBRIXHIT 


 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË DHJETË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS  

Art-Pamor2 (pdf)

Download

Edukim-Fizik-Sporte-dhe-Shendeti (pdf)

Download

Gjeografi1 (pdf)

Download

Gjuhe-e-Huaj-e-Dyte1 (pdf)

Download

Gjuhe-Shqipe2 (pdf)

Download

Histori1 (pdf)

Download

Letersi (pdf)

Download

Muzike2 (pdf)

Download

Qytetari (pdf)

Download

Shkencat-e-Natyres (pdf)

Download

Teater (pdf)

Download

Klasa 11 - GJIMNAZ - Programet shtetërore

 

Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë në masën 90% vetëm Cambridge IGCSE dhe A LEVEL. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit.  Kjo vetëm për qartësi të prindit që të dijë se çfarë programesh ndjekin shkollat e tjera, jo çfarë programesh ndjek shkolla "Udha e shkronjave". 

KURRIKULA JONË ËSHTË NDËRKOMBËTARE E KEMBRIXHIT


PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË NJËMBËDHJETË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS  

Edukim-Fizik-Sporte-dhe-Shendeti1 (pdf)

Download

Edukim-Fizik-Sporte-dhe-Shendeti-Me-Zgjedhje (pdf)

Download

Filozofi (pdf)

Download

Gjeografi6 (pdf)

Download

Gjuhe-e-Huaj-e-Pare2 (pdf)

Download

Gjuhe-Shqipe6 (pdf)

Download

Histori5 (pdf)

Download

Letersi1 (pdf)

Download

TIK5 (pdf)

Download

TIK-Me-zgjedhje (pdf)

Download

Klasa 12 - GJIMNAZ - Kurrila bërthamë

 

Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë në masën 90% vetëm Cambridge IGCSE dhe A LEVEL. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit.  Kjo vetëm për qartësi të prindit që të dijë se çfarë programesh ndjekin shkollat e tjera, jo çfarë programesh ndjek shkolla "Udha e shkronjave". 

KURRIKULA JONË ËSHTË NDËRKOMBËTARE E KEMBRIXHIT


 PËR TË PARË REZULTATET TONA TË KLASËS SË DYMBËDHJETË SHIH KARTËN E PERFORMANCËS 

Edukim-fizik-sporte-dhe-shendet (pdf)

Download

Ekonomi (pdf)

Download

Gjuhe-e-huaj-e-pare (pdf)

Download

Gjuhë-shqipe (pdf)

Download

Letersi (pdf)

Download

Matematikë (pdf)

Download

Klasa 12 - GJIMNAZ - Kurrikula me zgjedhje

 

Kurrikulat për çdo klasë në shkollën "Udha e shkronjave" janë në masën 90% vetëm Cambridge IGCSE dhe A LEVEL. Këtu po botojmë programet e Ministrisë së Arsimit që janë marrë faqja zyrtare e Institutit të Zhvillimit të Arsimit, që është institucion në varësi të Ministrisë së  Arsimit.  Kjo vetëm për qartësi të prindit që të dijë se çfarë programesh ndjekin shkollat e tjera, jo çfarë programesh ndjek shkolla "Udha e shkronjave". 

KURRIKULA JONË ËSHTË NDËRKOMBËTARE E KEMBRIXHIT

Biologji (pdf)

Download

Edukim-fizik-sporte-dhe-shëndet (pdf)

Download

Fizikë4 (pdf)

Download

Gjeografi (pdf)

Download

Gjuhe-e-huaj-e-dytë (pdf)

Download

Histori (pdf)

Download

Kimi (pdf)

Download

Letersi_1 (pdf)

Download

Matematikë-bërthamë-avancë (pdf)

Download

Psikologji (pdf)

Download

Sociologji (pdf)

Download

Teknologji-1 (pdf)

Download

TIK (pdf)

Download

Revista "Udha e shkronjave"

My Blog