image65
Përshëndetje

Materiale nga kembrixhi për gjimnazin

Këtu do të gjeni materiale me shumë vlerë për lëndët matematikë, biologji, kimi, fizikë, teknologji informacioni dhe komunikimi, anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht, kontabilitet, udhëtime dhe turizëm etj.  Faqja do të pasurohet nga dita në ditë.  Për t'u regjistruar në kursin e matematikës pa pagesë kliko link

Rezultatet e studimit "Cilësia e mësimit online në Shqipëri"

Intervistë e drejtorit në Top Channel, 31 mars 2020

matematikë

Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10 dhe 11.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.  Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes. 

biologji

 Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10 dhe 11.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.   Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes. 

kimi

 Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10 dhe 11.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.  Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes. 

ANGLISHT

 Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10, 11, 12.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.  Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes. 

GJERMANISHT

  Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10, 11, 12.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.  Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes.  

Italisht

  Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10, 11, 12.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.  Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes.  

teknologji informacioni dhe komunikimi

  Këto teza mund të bëhen nga nxënës të klasave 10, 11, 12.  Nëse ju jeni mirë me to, mund të regjistroheni në provimet për certifikatën Cambridge IGCSE në sezonin e tetorit. Na kontaktoni në Whatsapp në 0692076068.  Tezat kanë edhe skemën e zgjidhjes.