Filluan regjistrimet në shkollën "Udha e shkronjave" për vitin mësimor 2018-2019


FTESË PËR INVESTIM NË BURSAT E OLIMPIADËS XIX KOMBËTARE

Letër motivimi për bizneset dhe njerëzit e interesuar!

 


Olimpiada Kombëtare “Udha e shkronjave” është në vitin e nëntëmbëdhjetë të saj. Mijëra nxënës nga Shqipëria dhe Kosova kanë marrë pjesë në olimpiadat tona kombëtare dhe lokale. Shumë prej fituesve dhe pjesëmarrësve studiojnë ose kanë përfunduar studimet në universitetet më të mira në botë Harvard, Stanford, MIT, Cambridge, Princeton, etj. 

Olimpiada XIX Kombëtare “Udha e shkronjave” është një konkurrim në katër gara njëkohësisht dhe me të njëjtët nxënës: në matematikë, në gjuhë shqipe, në shkencë dhe në kompetencë globale. Ajo do të zhvillohet në datat 1-9 qershor 2019 në Tiranë në mjediset e shkollës “Udha e shkronjave”, rruga “Qemal Stafa”, nr. 124. 

PSE NA DUHET NDIHMA JUAJ?

Pjesëmarrja në Olimpiadën Kombëtare kushton dhe kostoja përfshin jo vetëm tarifën e olimpiadës (5000 lekë) por edhe shpenzimet e udhëtimit që bëjnë vetë prindërit për të marrë pjesë në olimpiadë. 

Shumë nxënës të shkëlqyer që duan ta ndjekin olimpiadën nuk kanë mundësi ta realizojnë këtë dëshirë, pikërisht për shpenzimet që ajo ka. Mospjesëmarrja në të tilla veprimtari bën që ata të mos e zhvillojnë shkëlqimin e tyre, të mos matin arritjet e tyre, të mos vihet në pah potenciali që kanë, të mos bëhen të dukshëm dhe si rezultat të humbasin konkurrencën për më tej. Shkëlqimi i tyre ka nevojë të vihet në pah në një mënyrë ose në një tjetër. 

Duke thelluar ne punën në cilësinë dhe thellësinë e olimpiadës që kemi, (fillimisht kishim një garë, pastaj dy, pastaj tre dhe tani katër gara), çmimi u rrit dhe kjo ka edhe efektin negativ. Ne duam të mbajmë cilësinë.

Si mund të investoni tek ne?

Në mënyrë anonime: Ju mund të zgjidhni vetë nxënësit që doni të përfaqësohen në Olimpiadën Kombëtare “Udha e shkronjave” dhe t’u ofroni atyre pagesën e pjesëmarrjes në olimpiadë. 

Përmes bashkëpunimit me shkollën “Udha e shkronjave”. Nëse ju bashkoni me ne, atëherë investimi juaj në cilësi bëhet i dukshëm. Ju na ofroni kriteret (supozojmë të jetë nga kjo shkollë, ose nga ky qytet, ose në këto kushte familjare etj.) dhe mundohemi të gjejmë pikërisht nxënësit që ju keni piketuar. 

Për shembull, vetë “Udha e shkronjave” investon në nxënësit e verbër, duke u ofruar atyre jo vetëm regjistrimin pa pagesë, por libra dhe mbështetje tjetër.

Njohja e investimit tuaj

Pasi ne gjejmë nxënësit që ju keni piketuar përmes kritereve, ne i lëshojmë nxënësit një certifikatë burse të Olimpiadës Kombëtare që vë në dukje personin apo institucionin që ka bërë të mundur pjesëmarrjen e tij në Olimpiadën Kombëtare. 

Në faqen www.udhaeshkronjave.com dhe në të gjitha njoftimet e Olimpiadës Kombëtare vendoset emri i biznesit apo personit që ka investuar në Bursat për Olimpiadën XIX Kombëtare, 1-9 qershor 2019.

Për të shprehur interesin tuaj na shkruan në info@udhaeshkronjave.edu.al ose na telefononi në 692076068.

image166

Edukimi Fizik në Olimpiadën XIX Kombëtare

 Në datat 1-9 qershor 2019 do të zhvillohet Olimpiada XIX Kombëtare "Udha e shkronjave" për lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale. Çdo vit ne, e kemi bërë traditë, që të vendosim një fokus në një nga lëndët e tjera të programit shtetëror dhe këtë vit në fokus do të jetë Edukimi Fizik. "Udha e shkronjave" ka përgatitur një seri videosh dhe do t'ua ofrojë ato nxënësve të regjistruar në Olimpiadën XIX Kombëtare.  

OLIMPIADA XIX KOMBËTARE, 2019

Fituesit e Olimpiadës XVIII Kombëtare "Udha e shkronjave"

Garat për vitin 2019

 • Parashkollori: 20,21 prill 2019. Garat janë për gjuhë shqipe dhe matematikë.
 • KLASAT 1-9  GARAT janë në lëndët a) gjuhë shqipe, b) matematikë, c) shkencë dhe d) kompetencë globale. Në fokus të kësaj olimpiade do të jetë Edukimi Fizik. Zhvillohet në 1-9 qershor 2019. 
 • SHËNIM: Për klasën 9, teza është e përputhur me kualifikimin ndërkombëtar Cambridge IGCSE. Zhvillohet në maj 2019.
 • KLASA 10 (gjimnaz) garat i ka me certifkim ndërkmbëtar të Kembrixhit (IGCSE)  në matematiikë, biologji, kimi, fizikë, teknologji informacioni dhe komunikimi ku në çdo rast provimi është ndërkombëtar Cambridge IGCSE dhe zhvillohet në qershor 2019, regjistrimet përfundojnë në shkurt 2019. Provimet e Kembrixhit janë në maj-qershor 2019.
 • KLASA 11 - provimet janë ndërkombëtare për Cambridge As Level në lëndët matematikë, biologji, kimi, fizikë. Provimet e Kembrixhit janë në maj-qershor 2019.
 • KLASA 12, provimi që llogaritet edhe për Olimpiadën XIX Kombëtare do të jetë vetëm Cambridge A Level në matematikë. Provimi është në qershor 2019.

REGJISTROHU

Regjistrimi individual (rrethet dhe kurset online)

Regjistrim individual, pa nevojën e kërkesës së shkollës, bëjnë nxënësit e shkollave shtetërore dhe private të rretheve dhe ata të kurseve online "Udha e shkronjave". 

REGJISTROHU

Tirana - Regjistrim përmes shkollës

Nxënësit e qytetit të Tiranës do të bëjnë regjistrim në Olimpiadë Kombëtare vetëm përmes drejtorive të shkollave të tyre. Drejtoritë e shkollave duhet të na kontaktojnë më parë. 


SHËNIM: Nxënësit e Tiranës që nuk regjistrohen nga shkolla e tyre, por janë në Kurset Online "Udha e shkronjave" në stastistika do të regjistrohen me statusin "Nxënës i kursit online "Udha e shkronjave"

REGJISTROHU

Pagesa për regjistrim

Pagesa është 5000 lekë.

Përjashtim nga pagesa

 • Nxënësit e Institutit të Nxënësve që nuk shohin "Ramazan Kabashi" (viti i tretë i pjesëmarrjes). 
 • Nxënësit e kurseve online "Udha e shkronjave". 
 • Për shkollat shtetërore, drejtoritë e të cilave qartësisht tregojnë se organizojnë vetë prurjen e nxënësve në Olimpiadën Kombëtare "Udha e shkronjave", do t'ju rezervohet e drejta të sjellin edhe nxënës pa pagesë, për shkak të kushteve ekonomike. 

REGJISTROHU

Si të regjistrohesh në olimpiadë

 • Regjistro të dhënat duke shtypur butonin "REGJISTROHU" . Prit kodin paraprak të regjistrimit dhe udhëzimet e mëtejshme.
 • Për nxënësit e rretheve: Bashkëngjitet në kërkesë një skanim i vërtetimit zyrtar të shkollës që vërteton se nxënësi ndjek klasën (....) për të cilën do të regjistrohet në Olimpiadën XIX Kombëtare.
 • Për nxënësit e Tiranës regjistrimi do të jetë a) ose përmes shkollës së tyre (shkolla duhet të ketë kontratë me shkollën "Udha e shkronjave") b) ose përmes Kursit Online "Udha e shkronjave" (Nuk do të ketë regjistrim individual). Në rastin e dytë, nxënësi nuk përfaqëson shkollën e vet, por Kursin Online "Udha e shkronjave". 

REGJISTROHU