Edukimi Fizik në Olimpiadën XIX Kombëtare

 Në datat 1-9 qershor 2019 do të zhvillohet Olimpiada XIX Kombëtare "Udha e shkronjave" për lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale. Çdo vit ne, e kemi bërë traditë, që të vendosim një fokus në një nga lëndët e tjera të programit shtetëror dhe këtë vit në fokus do të jetë Edukimi Fizik. "Udha e shkronjave" ka përgatitur një seri videosh dhe do t'ua ofrojë ato nxënësve të regjistruar në Olimpiadën XIX Kombëtare.  

OLIMPIADA XIX KOMBËTARE, 2019

Fituesit e Olimpiadës XVIII Kombëtare "Udha e shkronjave"

Garat për vitin 2019

 • Parashkollori: 20,21 prill 2019. Garat janë për gjuhë shqipe dhe matematikë.
 • KLASAT 1-9  GARAT janë në lëndët a) gjuhë shqipe, b) matematikë, c) shkencë dhe d) kompetencë globale. Në fokus të kësaj olimpiade do të jetë Edukimi Fizik. Zhvillohet në 1-9 qershor 2019. 
 • SHËNIM: Për klasën 9, teza është e përputhur me kualifikimin ndërkombëtar Cambridge IGCSE. Zhvillohet në maj 2019.
 • KLASA 10 (gjimnaz) garat i ka me certifkim ndërkmbëtar të Kembrixhit (IGCSE)  në matematiikë, biologji, kimi, fizikë, teknologji informacioni dhe komunikimi ku në çdo rast provimi është ndërkombëtar Cambridge IGCSE dhe zhvillohet në qershor 2019, regjistrimet përfundojnë në shkurt 2019. Provimet e Kembrixhit janë në maj-qershor 2019.
 • KLASA 11 - provimet janë ndërkombëtare për Cambridge As Level në lëndët matematikë, biologji, kimi, fizikë. Provimet e Kembrixhit janë në maj-qershor 2019.
 • KLASA 12, provimi që llogaritet edhe për Olimpiadën XIX Kombëtare do të jetë vetëm Cambridge A Level në matematikë. Provimi është në qershor 2019.

REGJISTROHU

Regjistrimi individual (rrethet dhe kurset online)

Regjistrim individual, pa nevojën e kërkesës së shkollës, bëjnë nxënësit e shkollave shtetërore dhe private të rretheve dhe ata të kurseve online "Udha e shkronjave". 

REGJISTROHU

Tirana - Regjistrim përmes shkollës

Nxënësit e qytetit të Tiranës do të bëjnë regjistrim në Olimpiadë Kombëtare vetëm përmes drejtorive të shkollave të tyre. Drejtoritë e shkollave duhet të na kontaktojnë më parë. 


SHËNIM: Nxënësit e Tiranës që nuk regjistrohen nga shkolla e tyre, por janë në Kurset Online "Udha e shkronjave" në stastistika do të regjistrohen me statusin "Nxënës i kursit online "Udha e shkronjave"

REGJISTROHU

Pagesa për regjistrim

Pagesa është 5000 lekë.

Përjashtim nga pagesa

 • Nxënësit e Institutit të Nxënësve që nuk shohin "Ramazan Kabashi" (viti i tretë i pjesëmarrjes). 
 • Nxënësit e kurseve online "Udha e shkronjave". 
 • Për shkollat shtetërore, drejtoritë e të cilave qartësisht tregojnë se organizojnë vetë prurjen e nxënësve në Olimpiadën Kombëtare "Udha e shkronjave", do t'ju rezervohet e drejta të sjellin edhe nxënës pa pagesë, për shkak të kushteve ekonomike. 

REGJISTROHU

Si të regjistrohesh në olimpiadë

 • Regjistro të dhënat duke shtypur butonin "REGJISTROHU" . Prit kodin paraprak të regjistrimit dhe udhëzimet e mëtejshme.
 • Për nxënësit e rretheve: Bashkëngjitet në kërkesë një skanim i vërtetimit zyrtar të shkollës që vërteton se nxënësi ndjek klasën (....) për të cilën do të regjistrohet në Olimpiadën XIX Kombëtare.
 • Për nxënësit e Tiranës regjistrimi do të jetë a) ose përmes shkollës së tyre (shkolla duhet të ketë kontratë me shkollën "Udha e shkronjave") b) ose përmes Kursit Online "Udha e shkronjave" (Nuk do të ketë regjistrim individual). Në rastin e dytë, nxënësi nuk përfaqëson shkollën e vet, por Kursin Online "Udha e shkronjave". 

REGJISTROHU