Filluan regjistrimet në shkollën "Udha e shkronjave" për vitin mësimor 2018-2019


Olimpiada II Kombëtare 2002 - 15 qershor 2002

Ceremonia e ndarjes së çmimeve u organizua në 15 qershor 2002 në sallën e Teatrit të Kukullave. Kori i shkollës, i përgatitur nga mësuese Evgjeni Gashi, i shoqëruar nga grupi i violinave të shkollës së muzikës "Servete Maçi" dhe i përgatitur nga mësuesi Bato Gashi, realizoi këngë dhe interpretime tepër mbresëlënëse. U ndanë çmimet për klasat 5 dhe 6. Olimpiada Kombëtare është zhvilluar duke u zgjeruar çdo vit, në një hap me shkollën "Udha e shkronjave".

Ju ftojmë t'i ndiqni.