Filluan regjistrimet në shkollën "Udha e shkronjave" për vitin mësimor 2018-2019


Struktura e vitit shkollor 2018-2019

image79

Kur fillon shkolla?

 

  • Mësimi fillon në 17 shtator 2018 (e hënë) mbaron më 21 dhjetor. 

Kur fillon pushimi i dimrit?

 Pushimi i dimrit fillon më 22 dhjetor mbaron më 6 janar 2018.  

Kur rifillon shkolla në janar 2019?

 Mësimet rifillojnë në 7 janar dhe përfundojnë në 20 qershor (shkollat shtetërore e mbarojnë më 13 qershor, por ne e shtyjmë për shkak të Olimpiadës XIX Kombëtare 1-9 qershor 2018). Klasa 9 e mbaron në 13 qershor 2019. 

Provimet Shtetërore të Lirimit

 Provimet e shtetit për klasën e nëntë janë në periudhën 14-30 qershor 2018. 

Cambridge Primary/Secondary 1 Checkpoint

 

  • Provimet e Kembrixhit për klasën e pestë dhe të tetë në prill 2019.

Cambridge Progression Tests dhe Cambridge IGCSE

 

  • Provimet vjetore të Kembrixhit për klasat e tjera do të jenë në maj 2019.  
  • Provimet IGCSE për klasën e nëntë, në maj dhe qershor 2019.

Cambrige Primary Global Perspectives

 What will students learn? 

The programme develops the skills of research, analysis, evaluation, reflection, collaboration and communication. It strengthens the links across English as a first or second language, mathematics, science and ICT Starters. 

Research says that the earlier students start to develop and practise their skills, the greater the impact on their learning. 

Kursi i ndihmës së parë, nga Fatos Xhemali

Në datën 13 qershor 2018, në shkollën "Udha e shkronjave" u organizua kursi i ndihmës së parë. Kursin e drejtoi mësuesi i fiskulturës Fatos Xhemali, që ka qenë specialist i Kryqit të Kuq për ndihmën e parë. 

Qershor 2018

Përfundoi Olimpiada XVIII Kombëtare 1-9 qershor 2018

image80

Në datat 1-9 qershor 2018, u zhvillua Olimpiada XVIII Kmbëtare, për klasat 1-9, në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë, kompetencë globale. Një pjesë e nxënësve konkurruan edhe në muzikë, me dëgjimet e Simfonisë VII të Beethovenit dhe instrumentin.

Filloi sezoni i Provimeve të Lirimit

image81

Klasa e nëntë "Udha e shkronjave" ashtu si çdo shkollë tjetër ka filluar sezonin e Provimeve të Lirimit që organizohet nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës

Kurs i Ndihmës së Parë

image82

Më 13 qershor nxënësit, realizuan Kursin e Ndihmës së Parë me mësuesin e fiskulturës Fatos Xhemali, që është edhe specialist i Ndihmës së Parë në Kryqin e Kuq Shqiptar

Analiza vjetore me prindërit e shkollës "Udha e shkronjave

image83

Më 13 qershor 2018, ora 18:00-20:00 ne zhvilluam Takimin me Prindër me temë "Analizë e vitit mësimor 2017-2018". Drejtoria, mësuesit dhe prindërit shprehën këndvështrimet e tyre dhe në fund dolën edhe disa sugjerime përmirësimi për vitin e ardhshëm.

Mbyllet viti mësimor 2017-2018

image84

Sot, më 14 qershor 2018, u mbyll viti mësimor 2017-2018 në shkollën "Udha e shkronjave". Nxënësit e klasës së nëntë, si në çdo shkollë e kanë zakon që të lagin njëri - tjetrin me ujë. Jemi të kënaqur që nuk përdorën vezët :) 

Shpërndarja e dëftesave

image85

Javën e fundit të muajit qershor do të bëjmë shpërndarjen e dëftesave. Prindërit do të njoftohen me email dhe telefon.