image24

Olimpiada Kombëtare e Matematikës (faza 1) organizuar nga Ministria e Arsimit

Sot, u zhvillua faza e parë e Olimpiadës Kombëtare të Matematikës për klasën e nëntë. Faza e parë është konkurrim brenda shkolle. Në këtë konkurs morën pjesë dy nxënës që shkëlqejnë vazhdimisht në matematikë Briana Vathi dhe Eneid Meta dhe që të dy u kualifikuan për në fazën e dytë në rang qyteti. 

1. Eneid Meta    2. Briana Vathi  

Interesant është të vihet re që Briana u kualifikua edhe me tezën e matematikës së klasës së dhjetë.  

Ju urojmë të dyve suksese në konkurrimin e radhës. 

Teza dhe zgjidhja

Teza dhe çelësi i zgjidhjes u ofruan nga Drejtoria Arsimore Tiranë. 

image25

Pse duhet të vini në klasën e nëntë "Udha e shkronjave" 2019

Lexoni me vëmendje arsyetimin

Në klasën e nëntë ne fillojmë ciklin dyvjeçar të 7 programeve të zgjedhura Cambridge IGCSE, hartuar nga Cambridge Assessment International Education me synimin që në fund të klasës së dhjetë ju të mundeni të merrni dëftesën me reputacionin më të lartë në botë Cambridge ICE


Në klasën e nëntë fillojnë këto programe IGCSE: anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë, gjermanisht, Cambridge Global Perspectives, teknologji informacioni dhe komunikimi. Tre nga këto lëndë do të mbarojnë në maj 2020 dhe 4 të tjera në maj 2021. 


Niveli i klasës sonë të nëntë është i jashtëzakonshëm si në mësime ashtu edhe në komunikimin që kanë me njëri-tjetrin dhe mësusit. 


Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.  

MËSO MË SHUMË PËR CAMBRIDGE IGCSE

Është me një rëndësi të jashtëzakonshme për orientimin tuaj që ju dini se çfarë përfaqëson Cambridge Assessment International Education, departament i Universitetit të Kembrixhit, lider botëror në ofrimin e programeve dhe kualifikimeve mësimore për moshat 5-19 vjeç dhe sidomos të ndaleni tek Cambridge IGCSE që ka lidhje saktësisht me nisjen tuaj të ciklit Cambridge IGCSE dhe Cambridge A Level në katër vite tepër intensive për të marrë dëftesën Cambridge ICE në klasën e dhjetë dhe diplomën ndërkombëtare Cambridg AICE në klasën e dymbëdhjetë. Më pas do të kuptoni se rezultatet e shkollës "Udha e shkronjave" si shkollë e Kembrixhit janë të shkëlqyera.

Rezultatet tona në IGCSE PËR 2019, 2018

Shkëlim në rezultatet tona në Cambridge IGCSE

Në sezonin qershor 2019, patëm për herë të parë një grup të plotë që mësoi dhe dha provim Cambridge As Leve në matematikë. Nga 5 nxënës, katër morën A (nota më e lartë në këtë nivel) dhe një notë C.  Morëm A* dhe dy A në Kimi IGCSE, morëm nota A në matematikë IGCSE, anglisht IGCSE dhe nota B në teknologji informacioni dhe komunikimi. 


Në sezonin qershor 2018,  patëm 45 regjistrime në provimet IGCSE në lëndët matematikë, anglisht, informatikë, biologji, kimi, Global Perspectives. 

 

Në përfundim, dolën këto përqindje në provimet IGCSE: 

16% e nxënësve morën A* në IGCSE

37% morën notat A* ose A

58% morën notat A*, A ose B

83% morën notat A*, A, B ose C. 

Notat e mira quhen A*, A, B, C.  

 
Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.  

image26

Informacione bazë mbi veçoritë e klasës së nëntë

image27

Çfarë ndodh me programet

Programet tona janë Cambridge IGCSE  në lëndët anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë, teknologji informacioni dhe komunikimi, gjermanisht dhe Global Perspectives. Tre nga këto lëndë do të mbarojnë në fund të klasës së nëntë me certifikim Cambridge IGCSE dhe 4 të tjera në klasën e dhjetë, ku do të merret edhe dëftesa Cambridge ICE që vërteton mbarimin e edukimit sekondar.

 
Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.  

Kursi i përshtatjes me shkollën

Nxënësit e rinj do të kenë kursin e përshtatjes me programet e shkollës "Udha e shkronjave" i cili është 100 orë individuale dhe synon të afrojë sa më shumë nivelin e nxënësit të ri me nivelin e nxënësve ekzistues dhe me kërkesat e programeve tona.

Historiku i klasës sonë të nëntë

Është një nga klasat me rezultatet më të larta që kemi në shkollë.  3 prej tyre  kanë fituar disa herë çmime në një nga garat e Olimpiadës Kombëtare. Nivelin e tyre e dalloni edhe duke shfletuar faqet e Kartës së Performancës 2019, ku janë shënuar statistikat e arritjeve në klasën e tetë.

Çmimi

38000 euro pa transport. Transporti kushton të paktën 450 euro. Transporti sigurohet me taksi. 

Provimet

Provimet e Kembrixhit për kualifikimin Cambridge IGCSE do të jenë në maj - qershor 2020 për lëndët anglisht, matematikë, fizikë, ndërkohë që fillon puna me biologjinë, kiminë, gjermanishten dhe Global Perspectives. Pagesa për provim IGCSE është 200 euro/lënda. Provimet Shtetërore të Lirimit në qershor 2020. 

Për regjistrim

Telefononi në 692076068 ose na shkruani në info@udhaeshkronjave.edu.al 

Licensimet tona

image28
image29
image30
image31
image32
image33

Kursi i Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit

Në 6 shtator 2018 ne do të fillojmë një kurs tepër intensiv të Teknologjisë së Informacionit dhe të Komunikimit për certifikimin Cambridge IGCSE. Në video janë Kristi Lagji dhe Earta Joca, të dy nxënës të shkëlqyer.

 
Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.  

Programet Cambridge IGCSE NË SHKOLLËN "UDHA E SHKRONJAVE"

Në video nxënës tanë të vitit 2015 duke folur për kualifikimet Cambridge IGCSE që ata zhvilluan në shkollën "Udha e shkronjave".

 
Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.  

ERA MILO, PËRMET, FITUESE E ÇMIMIT TË KONKURSIT TË RECITIMIT

 Recitimi është pjesë e konkursit "Naim Shqipëria" organizuar nga shkolla "Udha e shkronjave" si pjesë e Olimpiadës XVI Kombëtare (1-9 qershor 2016) në kuadër të 170 vjetorit të Lindjes së Poetit Kombëtar Naim Frashëri (25 maj 1846 – 25 maj 2016). 

Majla Ismailaj përshëndet Olimpiadën XV Kombëtare

Kjo përshëndetje nga nxënësja Majla Ismailaj ishte një befasi e bukur për nxënësit pjesëmarrës në Olimpiadën XV Kombëtare "Udha e shkronjave" 2015

Kristina Dimo - nxënëse e klasës së nëntë

Kristina Dimo, nxënës e klasës së nëntë të shkollës "Udha e shkronjave" e realizoi këtë interpretim në ceremoninë e ndarjes së certifikatave për nxënësit e verbër të shkollës "Ramazan Kabashi" që morën pjesë në Olimpiadën XVII Kombëtare "Udha e shkronjave".

Revista "UDHA E SHKRONJAVE"