Vështrim i përgjithshëm mbi klasën e katërt

image42

Çfarë ndodh me programet

Klasa e katërt kryeni nivelin 5 të programeve të paketës programore Cambridge Primary (me 6 nivele) në lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji informacioni dhe komunikimi dhe Global Perspectives. Vijon puna me cilësi në programet e tjera të hartuara nga Ministria e Arsimit. Edukimi fizik është 5 orë në javë (ditë për ditë).

Kursi i Përshtatjes me shkollën për nxënësit e rinj

Kursi i përshtatjes me shkollën përfshin 100 orë individuale. Puna përqëndrohet kryesisht në anglisht, matematikë, shkencë dhe informatikë.

Historiku i klasës sonë të katërt

Klasa e katërt është një klasë kompakte dhe shumica aty janë që nga klasa e parë. Rezultatet e Kembrixhit për klasën e tretë tregojnë se ata janë më lart se mesatarja globale e Kembrixhit. 

Provimet e Kembrixhit në fund të vitit

Në muajin prill 2020, si çdo vit, do të zhvillohen si çdo vit provimet Cambridge Progression Test (anglisht, matematikë, shkencë) që hartohen nga Kembrixhi, korrigjohen nga shkolla dhe ngarkohen në faqen zyrtare të Kembrixhit, ku dalin raportet individuale tepër të imta të krahasuara me mesataren globale.

Pjesëmarrja në Olimpiadën XX Kombëtare, 4 qershor 2020

Nxënësit e klasës së katërt do të përgatiten gjatë gjithë vitit për shkëlqim në Olimpiadën XX Kombëtare "Udha e shkronjave" që për klasën e katërt do të jetë në 4 qershor 2020, në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale.  

Ata do të përgatiten edhe për konkurrime të tjera lokale ose kombëtare.

Çmimi

Çmimi (pa transport) është 3400 euro. 

Transporti 450 euro.

Licensimet tona

image43
image44
image45
image46
image47
image48

Tiparet e nxënsve të shkëlqyer

 Këto intervista janë realizuar me nxënës të klasës së klasë të katërt dhe që morën pjesë në Olimpiadën XVIII Kombëtare "Udha e shkronjave", më 3 qershor 2018. Ata flasin për karakterin e tyre punëtor, për reflektimet, për përgjegjësinë që ndiejnë, apo për krijimet gjatë një viti.

TRANSPORTI PËR VEPRIMTARI BRENDA TIRANËS

 Çdo 25 maj, "Udha e shkronjave" përkujton veprën e Vëllezërve Frashëri. Më 25 maj 1846 lindi poeti kombëtar Naim Frashëri. 

PARAQITJE E TIPAREVE TË SHKOLLËS "UDHA E SHKRONJAVE"

Kjo video është regjistruar në 11 maj 2018, në mjediset e shkollës "Udha e shkronjave", në prani të disa prindërve të interesuar për klasën e parë. Në videon 80 minuta zbërthehen tiparet kryesore të shkollës "Udha e shkronjave" në 9-vjeçare dhe në të mesme.  

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të Kembrixhit të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN.