Regjistrohu në klasën e tretë "udha e shkronjave"

image58

Kursi i përshtatjes me shkollën

Shkëlqim në Olimpiadën Kombëtare

Kursi i përshtatjes me shkollën

Nxënësve të rinj që vijnë në klasën e tretë u ofrohet kursi i përshtatjes me shkollën "Udha e shkronjave" që është 100 orë mësimore individuale në lëndët anglisht, matematikë dhe shkencë.

image59

Shkëlqim i garantuar

Shkëlqim në Olimpiadën Kombëtare

Kursi i përshtatjes me shkollën

Shkëlqimi në shkollën "Udha  e shkronjave" garantohet nga një seri masash që ne kemi marrë për të patur programe të shkëlqyera të Kembrixhit, mësimdhënie dhe kontroll ndërkombëtar cilësie dhe mbështetje nga Cambridge Assessment International Education.

image60

Shkëlqim në Olimpiadën Kombëtare

Shkëlqim në Olimpiadën Kombëtare

Shkëlqim në Olimpiadën Kombëtare

Mbajtja nën kontroll e shkëlqimit bëhet jo vetëm përmes testimeve ndërkombëtare (Cambridge Progression Tests) por edhe përmes pjesëmarrjes në Olimpiadën Kombëtare në katër gara: gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale.

Tipare të klasës së tretë "Udha e shkronjave"

image61

Çfarë ndodh me programet në klasën e tretë "Udha e shkronjave"

 Klasa e tretë kryen nivelin 4 të programeve të paketës programore Cambridge Primary (me 6 nivele) në lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji informacioni dhe komunikimi dhe Global Perspectives. Vijon puna me cilësi në programet e tjera të hartuara nga Ministria e Arsimit. 

Edukimi fizik 5 orë në javë.  

Kursi i Përshtatjes me shkollën për nxënësit e rinj

 Kursi i përshtatjes me shkollën përfshin 100 orë individuale. 

Puna përqëndrohet kryesisht në anglisht, matematikë, shkencë dhe informatikë. 

Historiku i klasës sonë të tretë

Klasa e tretë realizon nivelin 4 të paketës programore Cambridge Primary që përfshin lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji e informacionit dhe komunikimit dhe Global Perspectives si edhe programet e Ministrisë së Arsimit. Një klasë me një nivel të lartë mësimor, mjaft të gjallë dhe optimistë në kryerjen e detyrave.

Provimet e Kembrixhit në fund të vitit

 Në muajin prill 2020 do të zhvillohen si çdo vit provimet Cambridge Progression Test (anglisht, matematikë, shkencë) që hartohen nga Kembrixhi, korrigjohen nga shkolla dhe ngarkohen në faqen zyrtare të Kembrixhit, ku dalin raportet individuale tepër të imta të krahasuara me mesataren globale.

 

Pjesëmarrja në Olimpiadën XX Kombëtare, 3 qershor 2020

Nxënësit e klasës së tretë (2019-20) do të përgatiten gjatë gjithë vitit për shkëlqim në Olimpiadën XX Kombëtare "Udha e shkronjave" që për klasën e tretë do të jetë në 3 qershor 2020, në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale.  

Ata do të përgatiten edhe për konkurrime të tjera lokale ose kombëtare.

Çmimi

Çmimi për klasën e gjashtë është 3400 euro pa transport. Transporti  450 euro.

Licensimet tona

image62
image63
image64
image65
image66
image67

Tiparet e nxënësve të shkëlqyer

Intervista në vidoe synon të mësojë nga nxënësit e klasës së dytë karakterin e tyre reflektues, punëtor, të përgjegjshëm dhe krijues. Në intervistë marrin pjesë disa nga nxënësit e Olimpiadës XVIII Kombëtare, që në 2 qershor 2018, realizuan olimpiadën kombëtare. 

KLASA 3 NË KOMPETENCËN GLOBALE

Nxënësit e klasës së tretë (2017) shpjegojnë organizimin e tyre për të kryer projektin e Kompetencës Globale që iu kushtua "Të drejtave të fëmijëve". Nxënësit ndihmuan nxënësit e shkollave të Elbasanit "Sulë Misiri" dhe "Xhaferr Hakani". Nxënësit në video tani hidhen në klasën e gjashtë (viti 2019-20)

Ti Shqipëri më ep nder - Marlin Nano

Marlini e hapi ceremoninë e çmimeve të Olimpiadës XIII Kombëtare, 2013. Marlini tani është klasën e nëntë të shkollës "Udha e shkronjave"

GLO DANCE - FITUES I VENDIT TË DYTË NË FESTIVALIN "VOTA IME"

Festivali i grupeve të kërcimit "Vota ime" organizohet nga shkolla "Udha e shkronjave". Në video shihni fituesit e vendit të dytë në festivalin e vjetshmë, Glo Dance. Juria përbëhej nga nxënësit fitues të Olimpiadës XVII Kombëtare 2017.

PARAQITJE E TIPAREVE TË SHKOLLËS "UDHA E SHKRONJAVE"

Kjo video është regjistruar në 11 maj 2018, në mjediset e shkollës "Udha e shkronjave", në prani të disa prindërve të interesuar për klasën e parë. Në videon 80 minuta zbërthehen tiparet kryesore të shkollës "Udha e shkronjave" në 9-vjeçare dhe në të mesme.  

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN