Filluan regjistrimet në shkollën "Udha e shkronjave" për vitin mësimor 2018-2019


Regjistro emailin

Duke regjistruar emailin, ju keni mundësinë të merrni njoftime mbi të rejat nga programet, tekstet, kurset tona online, oferta të ndryshme, libra, olimpiadat, testimet e Kembrixhit etj.

Tiparet e klasës së dytë "UDHA E SHKRONJAVE"

image164

Çfarë ndodh me programet në klasën e dytë "Udha e shkronjave"

Klasa e dytë kryen nivelin 3 të programeve të paketës programore Cambridge Primary (me 6 nivele) në lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji informacioni dhe komunikimi dhe Global Perspectives. Vijon puna me cilësi në programet e tjera të hartuara nga Ministria e Arsimit. Sivjet kemi shtuar me 66% orët e edukimit fizik, nga 3 orë në javë në 5 orë në javë.  

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Kursi i Përshtatjes me shkollën për nxënësit e rinj

Nxënësit e rinj që duan të na bashkohen në klasën e dytë nuk duhet të kenë "frikë" për ballafaqimin me këto programe. Pasi ne sigurohemi që ata janë nxënës shumë të mirë të shkollave të tyre është detyra jonë që t'i përshtatim me programet tona dhe këtë ne e sigurojmë përmes Kursit të Përshtatjes me shkollën. Kursi i përshtatjes me shkollën përfshin 100 orë individuale. Puna përqëndrohet kryesisht në anglisht, matematikë, shkencë dhe informatikë.  

Historiku i klasës sonë të dytë

 Klasa e dytë vjet realizoi nivelin 1,2 të paketës programore Cambridge Primary që përfshin lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji e informacionit dhe komunikimit dhe Global Perspectives si edhe programet e Ministrisë së Arsimit.  Nxënës me përgatitje të lartë, të sjellshëm dhe komunikojmë shumë mirë me njëri-tjetrin dhe me mësuesit, zbatojnë me dëshirë porositë që u jepen. 

Provimet e Kembrixhit në fund të vitit

Në muajin prill 2019, do të zhvillohen si çdo vit provimet Cambridge Progression Test (anglisht, matematikë, shkencë) që hartohen nga Kembrixhi, korrigjohen nga shkolla dhe ngarkohen në faqen zyrtare të Kembrixhit, ku dalin raportet individuale tepër të imta të krahasuara me mesataren globale. 

Pjesëmarrja në Olimpiadën XIX Kombëtare, 2 qershor 2019

 Nxënësit e klasës së dytë përgatiten gjatë gjithë vitit për shkëlqim në Olimpiadën XIX Kombëtare "Udha e shkronjave" që për klasën e dytë do të jetë në 2 qershor 2019, në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale.  

Ata do të përgatiten edhe për konkurrime të tjera lokale ose kombëtare.

Çmime

Çmimi për klasën e dytë është 3500 euro (me transport). Pa transport, çmimi është 3200 euro.

Licensimet tona

image165
image166
image167
image168
image169
image170

Pse duhet të ndiqni kembrixhin? Ndiqni videon.

Tiparet e nxënësve të shkëlqyer

Në këto intervista ku janë edhe Dea Vladi dhe Matias Prifti (sivjet në klasën e dytë) dalin në pah reflektimet e nxënësve për shkollën, për karakterin punëtor, për përgjegjësitë që ndiejnë dhe për karakterin krijues.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Transporti i nxënësve me taksi (gotaxi)

Shërbimi i transportit të nxënësve realizohet me GoTaxi. Jemi e vetmja shkollë në Shqipëri në këtë drejtim. Kjo na garanton kursim të madh kohe, komoditet, cilësi në shërbim dhe informim të prindërve që në çdo çast e dinë saktësisht se ku ndodhet makina që transporton fëmijën e tyre, duke telefonuar në 08000100.   

TRANSPORTI PËR VEPRIMTARI BRENDA TIRANËS

  Çdo 25 maj, "Udha e shkronjave" përkujton veprën e Vëllezërve Frashëri. Më 25 maj 1846 lindi poeti kombëtar Naim Frashëri. Transportin e realizuam me kompaninë GoTaxi që çdo ditë mbulon transportin e nxënësve të shkollës "Udha e shkronjave"   

Njihuni me tiparet e shkollës "Udha e shkronjave"

 Njihuni me tiparet, përparësitë, vendin e shkollës "Udha e shkronjave" në sistemin arsimor shqiptar. Në video keni argumentimin se pse shkolla "Udha e shkronjave" është shkolla me shërbimet më të mira arsimore.  

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

25 maj 2018 - Nderimi i Vëllezërve Frashëri

Edhe nxënësit e klasës së parë, që sivjet janë klasë të dytë, morën pjesë bashkë me nxënësit e gjithë shkollës në ceremoninë e nderimit të Vëllezërve Frashëri në ditën tradicionale të nderimit të tyre më 25 maj.

Revista "Udha e shkronjave"

Blogu i Kembrixhit