Regjistrohuni në klasën e dytë "udha e shkronjave"

image39

Kurs përshtatjeje me shkollën

Shkëlqim në Olimpiadë Kombëtare

Kurs përshtatjeje me shkollën

Nxënësve të rinj  u ofrohet kursi i përshtatjes me shkollën që përfshin 100 orë individuale mësimore në lëndët anglisht, matematikë, shkencë.

image40

Niveli 3 i Cambrige Primary

Shkëlqim në Olimpiadë Kombëtare

Kurs përshtatjeje me shkollën

55% e programit dhe e kohës mësimore u kushtohet lëndëve të programit të Kembrixhit, niveli 3 i Cambridge Primary (anglisht, matematikë, shkencë, teknologji informacioni dhe komunikimi dhe Global Perspectives)

image41

Shkëlqim në Olimpiadë Kombëtare

Shkëlqim në Olimpiadë Kombëtare

Shkëlqim në Olimpiadë Kombëtare

Nxënësit e klasës së dytë mbajnë nën kontroll shkëlqimin e tyre duke konkurruar në katër gara të Olimpiadës Kombëtare në gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe Kompetencë Globale.

Tiparet e klasës së dytë "UDHA E SHKRONJAVE"

image42

Çfarë ndodh me programet në klasën e dytë "Udha e shkronjave"

Klasa e dytë kryen nivelin 3 të programeve të paketës programore Cambridge Primary (me 6 nivele) në lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji informacioni dhe komunikimi dhe Global Perspectives. Sivjet do të shtohen edhe këto programe të Kembrixhit në art-dizajn, muzikë, sport, aftësim dixhital dhe sasia e programeve të Kembrixhit që ne zbatojmë zë 80%.  

Edukimi fizik është 5 orë në javë, pra ditë për ditë nga një orë. 

Kursi i Përshtatjes me shkollën për nxënësit e rinj

 Kursit të Përshtatjes me shkollën. Kursi i përshtatjes me shkollën përfshin 100 orë individuale. Puna përqëndrohet kryesisht në anglisht, matematikë, shkencë dhe informatikë.   

Historiku i klasës sonë të dytë

 Klasa e dytë realizon nivelin 3 të paketës programore Cambridge Primary që përfshin lëndët anglisht, matematikë, shkencë, teknologji e informacionit dhe komunikimit dhe Global Perspectives si edhe programet e Ministrisë së Arsimit.  Nxënës me përgatitje të lartë, të sjellshëm dhe komunikojmë shumë mirë me njëri-tjetrin dhe me mësuesit, zbatojnë me dëshirë porositë që u jepen. 

Provimet e Kembrixhit në fund të vitit

Në muajin prill, do të zhvillohen si çdo vit provimet Cambridge Progression Test (anglisht, matematikë, shkencë) që hartohen nga Kembrixhi, korrigjohen nga shkolla dhe ngarkohen në faqen zyrtare të Kembrixhit, ku dalin raportet individuale tepër të imta të krahasuara me mesataren globale.  Provimet e Kembrixhit fillojnë në klasën e dytë. 

Pjesëmarrja në Olimpiadën XX Kombëtare, 2 qershor 2020

 Nxënësit e klasës së dytë do të përgatiten gjatë gjithë vitit për shkëlqim në Olimpiadën XX Kombëtare "Udha e shkronjave" që për klasën e dytë do të jetë në 2 qershor 2020, në lëndët gjuhë shqipe, matematikë, shkencë dhe kompetencë globale.  

Ata do të përgatiten edhe për konkurrime të tjera lokale ose kombëtare.

Çmime

Çmimi për klasën e dytë është 3400 euro pa transport. 

Transporti kushton jo më pak se 450 euro.

Licensimet tona

image43
image44
image45
image46
image47
image48

Tiparet e nxënësve të shkëlqyer

Në këto intervista ku janë edhe Dea Vladi dhe Matias Prifti (sivjet në klasën e dytë) dalin në pah reflektimet e nxënësve për shkollën, për karakterin punëtor, për përgjegjësitë që ndiejnë dhe për karakterin krijues.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilave u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

TRANSPORTI PËR VEPRIMTARI BRENDA TIRANËS

  Çdo 25 maj, "Udha e shkronjave" përkujton veprën e Vëllezërve Frashëri. Më 25 maj 1846 lindi poeti kombëtar Naim Frashëri. Transportin e realizuam me kompaninë GoTaxi që çdo ditë mbulon transportin e nxënësve të shkollës "Udha e shkronjave"   

Njihuni me tiparet e shkollës "Udha e shkronjave"

 Njihuni me tiparet, përparësitë, vendin e shkollës "Udha e shkronjave" në sistemin arsimor shqiptar. Në video keni argumentimin se pse shkolla "Udha e shkronjave" është shkolla me shërbimet më të mira arsimore.  

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

25 maj 2018 - Nderimi i Vëllezërve Frashëri

Edhe nxënësit e klasës së parë, që sivjet janë klasë të dytë, morën pjesë bashkë me nxënësit e gjithë shkollës në ceremoninë e nderimit të Vëllezërve Frashëri në ditën tradicionale të nderimit të tyre më 25 maj.

Revista "Udha e shkronjave"