Pse duhet të regjistroheni tek "Udha e shkronjave"

image174

Për të realizuar programet dhe kualifikimet Cambridge IGCSE dhe A LEVEL

Klasa 10 realizon 7 certifikime Cambridge IGCSE dhe merr  dëftesën me njohjen më të lartë në botë Cambridge ICE.  Klasa 11, 12 realizon Cambridge A Level në pesë lëndë dhe merret diploma Cambridge AICE.

Cilësi e garantuar nga Cambridge Assessment International Education

"Udha e shkronjave" është shkollë zyrtare e Kembrixhit (numri AL007) miratuar nga Cambridge Assessment International Education në korrik 2012. Programet, metodologjia e mësimdhënies, kualifikimet, zhvillimi profesional, procesi certifikues realizohet nga Cambridge Assessment International Education.

"Udha e shkronjave" ka një histori suksesi si shkollë e mesme e Kembrixhit

"Udha e shkronjave" tashmë ka certifikuar me IGCSE dhe A Level një numër të konsiderueshëm nxënësish të shkëlqyer. 

Me dosjen tonë nxënësit kanë fituar vende në universitete të toplistës botërore

Gjatë vitit 2018, pranimet ishin në Universitetin e Torontos (Kanada), Universitetin e Sidneit (Australi), Universitetin Kings College Londër (Angli),  Universiteti i Denverit (SHBA), në Universitetin Jacobs (Bremen, Gjermani). 

Klasa e nëntë që kalon në klasën e dhjetë ka një nivel të shkëlqyer

Klasa e dhjetë do të formohet mbi bazën e klasës së nëntë që kemi:  Klaudia, Jora, Uesli, Arisa, Hedja, Toni, Henri, Marlin. Kjo klasë në maj 2019 certifikohet në 3 lëndë  anglisht (0511), matematikë (0607),   teknologji informacioni dhe komunikimi (0417) . Klasa e nëntë është e shkëlqyer në mësime dhe në sjellje. 

Kemi një program të shkëlqyer përshtatjeje për nxënësit e rinj që do të vijnë

Megjithëse nxënësit e rinj që do të vijnë do të merren nga shtresa e nxënësve të shkëlqyer, ne e dimë që shumë prej tyre kanë bërë programe që janë më mbrapa me ritmin e programeve tona dhe nuk kanë realizuar 3 certifikimet që klasa jonë e nëntë i ka realizuar, ndaj shkolla "Udha e shkronjave" ka përgatitur programin e përshtatjes që është tepër intensiv dhe do të përfundojë që këto certifikime të merren në sezonin e muajit tetor, nëntor.

kalendari, orari, provimet, librat, çmimi

image175

Fillojmë më herët (26 gusht), mbarojmë më herët (31 maj)

Klasa 10 do të fillojë mësimet në 26 gusht 2019 dhe do të përfundojë në 31 maj 2020.  

Ky kalendar i siguron nxënësit të ri kohë për përgatitje të mirë për provimet e tetorit dhe të majit 2020 për certifikimin Cambridge IGCSE.

Orari ditor

Çdo ditë mësimet fillojnë në orën 8:00 dhe përfundojnë në 14:30, duke realizuar 7 orë mësimore nga 45 minuta, 4 pushime nga 5 minuta, një pushim 15 minuta dhe një pushim 40 minuta.

Provimet e Kembrixhit realizohen në tetor-nëntor dhe maj-qershor

Në provimet e tetor, nëntor do të hyjnë kryesisht nxënësit e rinj që nuk i kanë realizuar 3 certifikimet IGCSE në anglisht, matematikë,  teknologji informacioni dhe komunikimi.

Në provimet e majit hyjnë të gjithë nxënësit e klasës së dhjetë për lëndët gjermanisht (ose gjuhë tjetër e huaj), biologji, kimi, fizikë dhe Global Perspectives. 

Librat

Librat me të cilat punojmë janë ose nga Oxford University Press ose nga Cambridge University Press dhe janë kryesisht të miratuar nga Cambridge Assessment International Education.

Mësimdhënia në anglisht

Stafi mësimdhënës i shkollës është shqiptar dhe ai është i përkushtuar të përgatitë nxënësit në çdo lëndë në gjuhën angleze. 

Çmimet e shkollës, të provimeve dhe të librave

Tarifa për klasën e dhjetë është 4100 euro (pa transport).  Çmimi i transportit jo më pak se 450 euro. Çmimet e provimeve janë 200 euro për lëndë. Librat kushtojnë afërisht 35 euro për lëndë.

Pse duhet të zgjidhni programet e Kembrixhit dhe kembrixhin?

Vlerat e programit Cambridge IGCSE në informatikë

Earta (studion për informatikë në Tiranë) dhe Kristi (tani studion në Kanada) kanë qenë nxënës të shkollës "Udha e shkronjave" që i kanë kryer disa nga programet Cambridge IGCSE.

Nxënës të shkollës "Udha e shkronjave" që studiuan IGCSE

Xhovana, Marini dhe Nensi kanë kryer me sukses disa progame Cambridge IGCSE dhe ata tregojnë përvojën e tyre me to.