REGJISTROHUNI NË KLASËN E PARË "UDHA E SHKRONJAVE"

image68

Gëzim

Drejtim, staf dhe kushte të shkëlqyera

Shkëlqim

Struktura e ditës, pesha e lëndëve sportive dhe të artit,  pushimet e gjata me veprimtari të organizuara dhe spontane, veprimtaritë periodike në nivel klase dhe shkolle i japin jetës në shkollën "Udha e shkronjave" një bukuri të veçantë.

image69

Shkëlqim

Drejtim, staf dhe kushte të shkëlqyera

Shkëlqim

Puna mësimore me programet e Kembrixhit (anglisht, matematikë, shkencë, informatikë, Global Perspectives) që zënë rreth 55% të kurrikulës bashkuar me programet shqip (gjuhë shqipe, sport, arte) dhe me programet e Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" garantojnë shkëlqimin.

image70

Drejtim, staf dhe kushte të shkëlqyera

Drejtim, staf dhe kushte të shkëlqyera

Drejtim, staf dhe kushte të shkëlqyera

Klasa e parë mësohet nga 8 mësues të ndryshëm, që kanë mbaruar me rezultate të larta shkollën e lartë dhe ndjekin kurset e zhvillimit profesional.

Vështrim mbi klasën e parë "Udha e shkronjave"

Fillores e Kembrixhit përfshin anglishten, matematikën, shkencën, informatikën, Global Perspectives

Realizon nivelin 1, 2 të Cambridge Primary (Fillorja e Kembrixhit)

 • Cambridge Global English 1,2  (7 orë në javë)
 • Oxford International English 1,2  (dy orë në javë) (endorsed by Cambridge)
 • Oxford Primary Science 1,2 (endorsed by Cambridge) (3 orë në javë)
 • Oxford Primary Maths 1,2 (endorsed by Cambridge) (6-7 orë në javë)
 • Cambridge ICT Starters (first steps)
  Cambridge Global Perspectives

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Realizon programet kombëtare

 • Abetare "Udha e shkronjave" (8 orë në javë)
 • Edukim figurativ (1 orë/javë)
 • Edukim muzikor (1 orë/javë)
 • Aftësim teknologjik (1 orë/javë)
 • Edukim fizik (5 orë/javë)

Orari mësimor dhe pushimet

 • Kryhen 7 orë mësimore nga 45 minuta.
 • Kryhen 4 pushime 5 minutëshe
 • Kryhet 1 pushim 15 minuta
 • Kryhet 1 pushim 40 minuta

5 orë edukim fizik në javë

Për herë të parë, sivjet ne kalojmë nga 3 orë në javë në 5 orë në javë në edukimin fizik. (66% më shumë). Kjo masë ul presionin në familjet tuaja për kurse sportive.

Transporti me Taxi

Transporti ynë sigurohet me kompani taksish, që realizojnë në mënyrë të qendërzuar monitorimin dhe kontrollin në çdo çast  të transportit të fëmijëve, ofrojnë siguri, komoditet dhe shpejtësi, duke kursyer kohë.

Çmimi

Çmimi vjetor është 3400 euro (pa transport).  Transporti shkon jo më pak se 450 euro.  

Licensimet tona

image71
image72
image73
image74
image75
image76

Mirë se vini në klasën e parë "Udha e shkronjave"

"Udha e shkronjave" ka bërë më shumë se kushdo për klasën e parë. Ajo ka përgatitur abetaren "Udha e shkronjave", ka përgatitur librin e Logjikës, ka përgatitur librin e problemave, e ka futur klasën e parë në programet ndërkombëtare të Kembrixhit, e organizon për Olimpiadën Kombëtare që çdo vit organizohet në 1 qershor. Përvoja jonë është kaq e madhe me klasën e parë. 

SHIH KARTËN E PERFORMANCËS 2017-2018 


Pse klasën e parë tek UDHA E SHKRONJAVE

image77

Klasa 1 "Udha e shkronjave" kryen nivelin 2 të Cambridge Primary

Në anglisht dhe informatikë shkojmë 4 vjet përpara programit shtetëror, në matematikë dhe shkencë 1 vit përpara. Në aftësitë e shekullit 21 ne punojmë me programin Cambridge Global Perspectives.  Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

image78

Shkëlqimi

Shkëlqimi lidhet me arritjet në të gjitha lëndët me programe të Kembrixhit (niveli 2 në anglisht, matematikë, shkencë, informatikë, Global Perspectives) por edhe në programet e shkollës "Udha e shkronjave" (abetare, problemzgjidhje, arte dhe sport). Nxënësit e klasës së parë 2018-19 do të testojnë veten në Olimpiadën XIX Kombëtare më 1 qershor 2019.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

image79

Gëzimi

Gëzimi tek ne është i planifikuar që të ndodhë çdo ditë gjatë mësimit interesant, gjatë pushimeve me organizim spontan të nxënësve, në planin edukativ vjetor të shkollës (mësues + drejtori). 

Tiparet e klasës së parë "Udha e shkronjave"

Zhvillon nivelin 1,2 të Cambridge Primary

Zhvillon nivelin 1,2 të Cambridge Primary

Zhvillon nivelin 1,2 të Cambridge Primary

image80

Programet e Kembrixhit në shkollën "Udha e shkronjave" fillojnë në parashkollor, por që nxënësit e rinj që vijnë në klasën e parë të mos zhvillojnë kursin e përshtatjes, semestri i parë i kushtohet nivelit 1 të Cambridge Primary dhe në semestrin e dytë jepet niveli 2, në lëndët anglisht, matematikë, shkencë.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Zhvillon abetaren "Udha e shkronjave"

Zhvillon nivelin 1,2 të Cambridge Primary

Zhvillon nivelin 1,2 të Cambridge Primary

image81

Elena dhe Ismail Kadare kanë lënë këtë shënim në Panairin e Librit në Prishtinë, për abetaren "Udha e shkronjave":

"Duam të falenderojmë "Udhën e shkronjave" për atë dritë dhe gëzim që na sjell në shtëpitë tona me abetaren e mrekullueshme më të cilën i mësojmë Doruntinës së vogël gjuhën e bukur shqipe". 

Zhvillon problemzgjidhjen

Zhvillon nivelin 1,2 të Cambridge Primary

Zhvillojmë Olimpiadën Kombëtare

image82

"Udha e shkronjave" renditet e para në aftësitë e nxënësëve në problemzgjidhje. Ky rezultat i saj ka lidhje me programet tona të përparuara të matematikës (kujtojmë që jemi një vit përpara në bazat e matematikës) në materialet e bollshme të olimpiadave kombëtare, në forumet online të problemzgjidhjes dhe në kurset online të matematikës.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Zhvillojmë Olimpiadën Kombëtare

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative

Zhvillojmë Olimpiadën Kombëtare

image83

Në datën 1 qershor 2019, nxënësit tanë të klasës së parë, pasi janë përgatitur një vit në problemzgjidhje, gjuhë shqipe, shkencë dhe kompetencë globale, do të konkurrojnë në Olilmpiadën XIX Kombëtare "Udha e shkronjave"

Më shumë kohë kushtuar sportit

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative

image84

Orët kushtuar edukimit fizik dhe sportit do të shtohen gjatë vitit shkollor 2018-19 duke kaluar nga 3 orë në javë në 5 orë në javë. "Udha e shkronjave" tashmë ka dy mësues të fiskulturës Fatos Xhemali dhe Fatbardha Qurdedi.

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative

image85

Argëtimi, çlodhja, veprimtaritë edukative janë të planifikuara nga shkolla "Udha e shkronjave" për të realizuar jo vetëm edukimin por edhe një shëndet të mirë mendor.

Tiparet e nxënësve të shkëlqyer të klasës së parë

 Intervistat u realizuan me nxënës të shkollës "Udha e shkronjave" dhe të Olimpiadës Kombëtare "Udha e shkronjave" për të nxjerrë më në pah tiparet e tyre si siguria në informacion, aftësitë për të reflektuar, të qenët punëtor ose krijues. 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Olimpiada Kombëtare frymëzon nxënësit tanë

Asnjë shkollë tjetër nuk garanton përgatitje vjetore të gjithanshme për të qenë i shkëlqyer në olimpiadë në matematikë (problemzgjidhje), në gjuhë shqipe, shkencë dhe kompetencë globale. Në video ju shihni fituesit e Olimpiadës XVIII Kombëtare "Udha e shkronjave".

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Nga karta e performancës 2017-18

Mesatare 8.9 në të gjitha lëndët

Mesatare 8.9 në të gjitha lëndët

Mesatare 8.9 në të gjitha lëndët

image86

Mesatarja vjetore e ponderuar del si rezultat i kombinimit të notave të testeve të mësuesve, drejtorisë e të Kembrixhit dhe rëndësisë (numër i orëve në javë) që ka. Mesatarja më e ulët në matematikë 8.8 (prapë e lartë). 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Shkëlqim në matematikë

Mesatare 8.9 në të gjitha lëndët

Mesatare 8.9 në të gjitha lëndët

image87

Marvin Tonuzi do të jetë në klasën e parë "Udha e shkronjave". Vjet ai mori vlerësimin "Shkëlqyeshëm" në matematikë në Olimpiadën XI Kombëtare të Parashkollorëve. Ai është nxënës që vjen nga parashkollori "Udha e shkronjave"

Shkëlqim në gjuhë shqipe

Mesatare 8.9 në të gjitha lëndët

Shkëlqim në formimin e përgjithshëm

image88

Marvini Hoxha do të jetë në klasën e parë. Ai ka studiuar në parashkollorin "Udha e shkronjave". Marvini u vlerësua me "Shkëlqyeshëm" në garën e gjuhës shqipe në Olimpiadën XI Kombëtare të Parashkollorëve. 

Shkëlqim në formimin e përgjithshëm

Diferenca të vogla ndërmjet nxënësve

Shkëlqim në formimin e përgjithshëm

image89

Brunildo Shehaj është një nxënës tjetër i shkëlqyer që do të jetë në klasën e parë. Në Olimpiaadën XI Kombëtare të Parashkollorëve ai mori dy vlerësime "Shumë mirë", një në matematikë dhe një gjuhë shqipe. 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Shkëlqim në programet e Kembrixhit

Diferenca të vogla ndërmjet nxënësve

Diferenca të vogla ndërmjet nxënësve

image90

Nxënësit e klasës së parë do të mbarojnë Cambridge Primary Maths 1,2; Science 1,2; English 1,2; Global Perspectives 1,2; Information and Communication Technology (First Steps)

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Diferenca të vogla ndërmjet nxënësve

Diferenca të vogla ndërmjet nxënësve

Diferenca të vogla ndërmjet nxënësve

image91

 Diferencat e vogla në nivelin e nxënësve sigurohen nga politika jonë e pranimeve, testimeve paraprake që na sigurojnë njohjen, parashikimin dhe mbështetjen e duhur gjatë vitit. 

Vjershë për shkollën "Udha e shkronjave"

Myslim Pashaj (kolonel)

 

Në themel edhe mbi krye, 

Vjen një shkollë prej një agimi, 

Fjalë e fjalës si fillesë, 

Shkon aty ku vjen Naimi. 

Unë - ç’të bëj?! S’kam tjetër udhë,

sepse rroj në musht të shkronjës.

Ndaj po ngjitem, që të zbres

në atë gen të vet buronjës. 

(Shkruar në vitin 2010)

25 maj 2018 - Ditëlindja e Naim Frashërit

Çdo vit, më 25 maj, në ditën e lindjes së Poetit Kombëtare Naim Frashëri (25 maj 1846) organizon ditën e nderimit të Vëllezërve Frashëri. 

Njihuni me tiparet e shkollës "Udha e shkronjave"

Njihuni me tiparet, përparësitë, vendin e shkollës "Udha e shkronjave" në sistemin arsimor shqiptar. Në video keni argumentimin se pse shkolla "Udha e shkronjave" është shkolla me shërbimet më të mira arsimore. 

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Temat kryesore në Cambridge Global Perspectives klasa 1

Kujdesi për shëndetin

Kujdesi për planetin Tokë

Kujdesi për planetin Tokë

image92

Kjo temë fokusin e ka tek aftësia e nxënësve për të kërkuar informacion, për ta regjistruar, analizuar dhe pasqyruar gjetjen. 

Kujdesi për planetin Tokë

Kujdesi për planetin Tokë

Kujdesi për planetin Tokë

image93

Aftësia bashkëpunuese është në fokus të kësaj teme. Synohet që nxënësit të komunikojnë dhe të kenë projekt të përbashkët dhe të shohin frytet e këtij bashkëpunimi.

Uji, ushqimi dhe bujqësia

Kujdesi për planetin Tokë

Njerëzit, të rinj e të vjetër

image94

Kjo temë përqëndrohet në aftësinë e vlerësimit. Vlerësimi i burimeve të informacionit (bën, nuk bën, vlen, apo nuk vlen, ka lidhje me atë që më duhet apo jo etj.) janë aftësi shumë të rëndësishme. 

Njerëzit, të rinj e të vjetër

Njerëzit, të rinj e të vjetër

Njerëzit, të rinj e të vjetër

image95

Aftësia për të komunikuar është në fokus të kësaj teme. Nxënësit duhet të tregojnë gatishmëri për të dëgjuar, për të marrë informacionin e duhur, për të shprehur mendimet dhe idetë e tyre në forma të ndryshme. 

Familjet

Njerëzit, të rinj e të vjetër

Sporti dhe çlodhja

image96

Reflektimi është në qendër të kësaj teme. Reflektimi synon që t'i bëjë nxënësit të aftë të shohin një problem në këndvështrime (perspektiva) të ndryshme (lokale, kombëtare dhe globale). 

Sporti dhe çlodhja

Njerëzit, të rinj e të vjetër

Sporti dhe çlodhja

image97

Në fokus është aftësia e nxënësve për analizë. 

Kurset dhe mbështetja Online

Çdo nxënës online

Prindërit marrin raportet online

Prindërit marrin raportet online

image98

Nxënësi ka marrë emailin e tij dhe atë e shfrytëzon për të hyrë në të gjitha forumet online lëndore ku është regjistruar. Aty ai merr detyra, jep përgjigje, komunikon dhe njoftohet për çdo gjë që ka rëndësi në shkollë.

 Lexoni artikullin "Udha e shkronjave" - një shkollë e shkëlqyer e Kembrixhit, ku bëhet analiza e rezultateve ndërkombëtare të cilat u është nënshtruar shkolla "Udha e shkronjave". Klliko LINKUN

Prindërit marrin raportet online

Prindërit marrin raportet online

Prindërit marrin raportet online

image99

Fletat e regjistrit për çdo lëndë janë online dhe, sapo mësuesi plotëson një lëndë, prindi njoftohet për notën dhe komentin përkatës për atë notë. 

Kursi Onine i Matematikës

Prindërit marrin raportet online

Testimet semestrale online

image100

Kursi online për klasën e parë përfshin bazat dhe problemzgjidhjen. Bazat jepen në faqen e Oksfordit dhe janë në anglisht, ndërsa problemzgjidhja realizohet në shqip në forumin tonë në Google Classroom. 

Testimet semestrale online

Testimet semestrale online

Testimet semestrale online

image101

Në fund të janarit zhvillohen testimet online të janarit në lëndët gjuhë shqipe, anglisht, matematikë, shkencë. 

Ditë e plotë online

Testimet semestrale online

Ditë e plotë online

image102

Në rast fatkeqësish natyrore, siç ishte vitin e kaluar, në 13 janar 2018, ne nuk e ndërpresim shpjegimin dhe ndjekjen e shkollës. Të gjithë nxënësit nga shtëpia sipas orarit mësimor ndjekin mësimin e rregullt online.

Aftësitë TIK

Testimet semestrale online

Ditë e plotë online

image103

Pasojat e mbështetjes sonë online janë aftësitë tepër të larta të nxënësve në teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit. 

Regjistrohuni në klasën e parë "Udha e shkronjave"

Plotësoni formularin e interesit tuaj në shkollën "Udha e shkronjave" Cambridge International School duke treguar aty interesin tuaj për regjistrim në klasën e parë.