Klasa 6,7,8 ME CAMBRIDGE SECONDARY 1

Cambridge Secondary 1

Fillon edhe gjermanishtja

Fillon edhe gjermanishtja

image28

Klasa 6, 7 dhe 8 formojnë një cikël në studimet e Kembrixhit, që quhet Cambridge Secondary 1.  Këto programe janë për lëndët anglisht, matematikë, fizikë, biologji, kimi, Global Perspectives dhe teknologji informacioni dhe komunikimi.  Lëndët e tjera (gjuhë, histori, gjeografi, qytetari, art, muzikë, sport) tek "Udha e shkronjave" ndjekin programin shtetëror. 

Fillon edhe gjermanishtja

Fillon edhe gjermanishtja

Fillon edhe gjermanishtja

image29

Gjuha gjermane në shkollën tonë ka një veçanti, përsëri të lidhur me objektivat e Cambridge Assessment International Education që në klasën e dhjetë nxënësit të japin provimin Cambridge IGCSE në gjermanisht. 

Klasa 6 vite para

Fillon edhe gjermanishtja

Klasa 7 thellon rezultatin

image30

Klasa 6 në shkollën "Udha e shkronjave" ka nivelin e klasës së shtatë në shkolla të tjera me programe shtetërore. Kjo ndodh në matematikë, biologji, fizikë. Në kimi ka nivelin e klasës së tetë (sepse shteti nuk bën kimi në 6,7). Në anglisht dhe informatikë jemi të paktën 3 vjet para. 

Klasa 7 thellon rezultatin

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

Klasa 7 thellon rezultatin

image31

Sivjet, në testimet e Kembrixhit, "Udha e shkronjave" pati një rezultat 22.4% më mirë se mesatarja globale në testet Cambrige Progression Test në anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë. 

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

image32

Në fund të klasës së tetë zhvillohen provimet Cambridge Progression Tests dhe Cambridge Checkpoint në matematikë, anglisht, shkencë. Këto të fundit korrigjohen në Angli. 

Olimpiada Kombëtare

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

image33

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.

artikuj nga "udha e shkronjave"