Klasa 6,7,8 ME CAMBRIDGE SECONDARY 1

Cambridge Secondary 1

image108

Klasa 6, 7 dhe 8 formojnë një cikël në studimet e Kembrixhit, që quhet Cambridge Secondary 1.  Këto programe janë për lëndët anglisht, matematikë, fizikë, biologji, kimi, Global Perspectives dhe teknologji informacioni dhe komunikimi.  Lëndët e tjera (gjuhë, histori, gjeografi, qytetari, art, muzikë, sport) tek "Udha e shkronjave" ndjekin programin shtetëror. 

Fillon edhe gjermanishtja

image109

Gjuha gjermane në shkollën tonë ka një veçanti, përsëri të lidhur me objektivat e Cambridge Assessment International Education që në klasën e dhjetë nxënësit të japin provimin Cambridge IGCSE në gjermanisht. 

Klasa 6 vite para

image110

Klasa 6 në shkollën "Udha e shkronjave" ka nivelin e klasës së shtatë në shkolla të tjera me programe shtetërore. Kjo ndodh në matematikë, biologji, fizikë. Në kimi ka nivelin e klasës së tetë (sepse shteti nuk bën kimi në 6,7). Në anglisht dhe informatikë jemi të paktën 3 vjet para. 

Klasa 7 thellon rezultatin

image111

Sivjet, në testimet e Kembrixhit, "Udha e shkronjave" pati një rezultat 22.4% më mirë se mesatarja globale në testet Cambrige Progression Test në anglisht, matematikë, biologji, kimi, fizikë. 

Klasa 8 - provimet e Kembrixhit

image112

Në fund të klasës së tetë zhvillohen provimet Cambridge Progression Tests dhe Cambridge Checkpoint në matematikë, anglisht, shkencë. Këto të fundit korrigjohen në Angli. 

Olimpiada Kombëtare

image113

Customers have questions, you have answers. Display the most frequently asked questions, so everybody benefits.

artikuj nga "udha e shkronjave"